Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема9. ОСНОВИБУХГАЛТЕРСЬКОЇЗВІТНОСТІ План вивчення теми 9.1. Понятгя та склад фінансової звітності : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

Тема9. ОСНОВИБУХГАЛТЕРСЬКОЇЗВІТНОСТІ План вивчення теми 9.1. Понятгя та склад фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

9.1. Поняття та склад фінансової звітності

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, яка містить

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності йрух

грошовшкоштів підприємстваза звітний період

Склад фінансовоїзвітності

Баланс (ф.№1)

Звіт про фінансові результати (ф. № 2) Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) Звіт про власний капітал (ф. № 4) Примітки до фінансовоїзвітності (ф. № 5)

Баланс - це звіт про фіпапсовий стан підприємства, що відображає його активи, зобов 'язання і власний капітал на певну

дату

Зеіт про фінансоеірезультати - це звіт про доходи, витрати і фінансовірезультати діяльності підприємства

Зеіт прорух грошоеих коштіе - це звіт, що відображає надходження,

витрати грошових коштів у результаті діяльності підпршмства у

звітному періоді

Зеіт про еласний капітал - це звіт, що відображає зміни у складі власного капіталу підпршмства протягом звітного періоду

Примітки до фінансоеоїзеітності - сукупність показників і пояснень,

що забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових

звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено

відповідними положеннями (стандартами)