ЗАКЛЮЧНИЙ ФШАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІШДПРИЄМСТВАФОРМУЄТЬСЯ ВІД:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

 

звичайноїдіяльності (будь-якої діяльності підприємства, a також операцій, які ії забезпечують або виникають в результаті ії проведення) Складовими звичайної діяльності є:

основна

операційна

фінансова

інвестиційнадіяльність

 

надзвичайних подій (подій або операцій, які відрізняються від звичайноїдіяльності підприємства і не повторюються часто, таких як

стихійне лихо

аварія

повіні

інші

 

Остаточний фінансовий результат

Результат від реалізації продукції (робіт, послуг)

 

Доходи (витрати) від іншої операційної діяльності (отримані або сплачені штрафи, пені, неустойки, доходи або втрати від курсових різниць, витрати від списання дебіторської заборгованості та ін.).

 

Доходи (витрати) від фінансової діяльності (отримані або сплачені дивіденди, відсотки, інші доходи і витрати від залучення позикового

капіталу)

 

Доходи (витрати) від інвестиційної діяльності (доходи і витрати від

участі в капіталі

 

Інші доходи і витрати (доходи і витрати від реалізації фінансових

інвестицій, необоротних активів, інші доходи і витрати, не пов'язані

з операційною діяльністю