Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

1.         Яким вимогам повинна відповідати готова продукція?

2.         3 яких витрат формується первісна вартість готової продукції?

3.         За яким розрахунком обчислюється фактична собівартість випущеної із цеху на склад готової продукції?

4.         Які методи оцінки готової продукції можна застосувати для розрахунку вартості продукції, що вибула?

5.         За якою оцінкою готова продукція відображається у балансі та як вона визначається?

6.         Обґрунтуйте сутність понятгя “собівартість реалізованої продукції”.

7.         Розкрийте порядок відображення руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку.

8.8. Облік фінансових результатів

План вивчення теми

8.8.1.   Понятгя і порядок визначення фінансового результату

8.8.2.   Облік формування фінансового результату

8.8.1. Поняття і порядок визначення фінансового результату

Фінансоеий результат- це показник, який обчислюється шляхом зіставлення доходів і витрат відрізних видів діяльності