Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.6 2. Облік виробничих витрат : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

8.6 2. Облік виробничих витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ ПРОД:КЦІІ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 

Прямі матеріальні витрати Дт 23

 

вартість сировини й основних мате-

ріалів, що складають основу продукції,

покупних       напівфабрикатів        і

комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосе’едньо віднесені до конкрет-ного об'єкт витрат Кт 20,

 

Прямі витрати на оплату праці Дт 23

 

витрати на оплату праці й інші виплати працівникам, які зайняті у виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, що безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта обліку Кт

Інші прямі витрати Дт

23                    інші виробничі витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкрешого облікувитратКт 65,13,63

 

                       

 

Змінні загальновиробничі й постійні

розподілені загальновиробничі

витрати Дт91

Витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням виробництва (цехові витрати) Кт 20, 22, 66, 65, 13, 63

Витрати, пое'язаніз операційною діяльністю, що не еключаються до еиробничої собіеартості продущії (робіт, послуг):

адміністративні витрати

витрати на збут

інші витрати операційної діяльності

92

 

1—      Загальноеиробничі еитрати - витрати, пов 'язані з управлінням і обслуговуванням виробнщтва

                        1         

            Перелік і склад встановлюється підприємством самостійно на нормальну потужність        

                                                          

            Змінні             витрати, що здійснюються прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу діяльності

                                  

           

                       

            Постійні                     витрати, що не змінюються (або майже не змінюються) при зміні обсягу діяльності           

ВКЛЮЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ДО ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 

змінні

 

постійні

 

з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи із фактичної потужності звітного періоду

 

з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи із нормальної потужності

 

СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ (ЗГІДНО 3 П(С)БО 16 “ВИТРАТИ")

-          витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування, витрати на оплату службових відряджень цього апарату управління);

-          амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

-          витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду необоротних активів загальновиробничого призначення;

-          витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

-          витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень;

-          витрати на техніку безпеки, охорону праці та навколишнього природнього середовища;

-          інші витрати (покрити витрати від бракованої продукції, оплата простоїв).

У кінці звітного періоду загальновиробничі витрати списують проводкою (причому загальна сума розподілених та нерозподілених витрат не може перевищувати їх фактичної величини)

-          розподіленіДт23Кт91

-          нерозподілені Дт 90 Кт 91