Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИЗНАННЯ ВИТРАТ : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

ВИЗНАННЯ ВИТРАТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Витрати звітного періоду визнаються у разі або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можна достовірно оцінити

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ

 

За способами перенесення вартості продукції

За ступенем впливу обсягів виробництва

Задоцільністю використання

За відношенням до собівартості

 

            Прямі

            Непрямі

           

            Змінні

            Постійні

           

            Продуктивні

            Непродуктивні

           

            Вшрашнапродукцію

ь          Витрати періоду

           

 

ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

 

Матеріальні витрати (рахунки

20, 22, 25)

 

витрати на сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, придбані у сторонніх організацій, паливо і енергію, тару, будівельні матеріали, запасні частини, МШП, що були використані в операційній діяльності підприємства

 

Витрати на оплату праці (рахунок 66)

 

нарахована основна, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні

виплати

 

Відрахування на

соціальні заходи

(рахунок 65)

 

нарахування до фонду оплати праці, до Пенсійного та соціальних фондів

 

Амортизація (рахунок 13)

 

передбачає суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів із застосуванням методів, передбачених П(с)БО 7 “Основні засоби”, П(с)Б08 “Нематеріальні активи”

 

Інші операційні

витрати (рахунки

63,685,372,64)

 

витрати на відрядження; оплата банківських послуг; податки, збори та інші обов’язкові платежі; витрати на рекламу, організацію прийомів, презентацій та свят; витрати на зв’язок, оплату послуг транспортних, страхових та посередницьких організацій; оплата участі в семінарах; витрати на професійну підготовку та перепідготовку працівників; витрати на проведення аудиту; сплачена орендна плата (оперативна оренду); оплата мита та митних зборів під час експорту; витрати на охорону праці, на перевезення працівників

 

ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Операційні

 

Витрати (прямі і загальновиробничі), пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт, послуг), адміністративні витрати на збут, інші операційні витрати

 

Фінансові

 

Витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу (за користування кредитами, випуск облігацій, за фінансову оренду тощо)

 

Витрати від участі в капіталі

 

Збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі

 

Інші витрати

 

Витрати, що виникли в процесі звичайної діяльності (окрім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Надзвичайні витрати

 

Витрати від надзвичайних подій

 

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, a також інші види діяльності, що не являються інвестиційною чи фінансовою діяльністю

ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Витрати, на основі

яких формується

виробнича собівартість

продукції (робіт,

послуг)

 

Витрати, що не

включаються до

виробничої собівартості

продукції (робіт, послуг)

 

Виробничі витрати              Витрати періоду

,           ,                       ,           ,

                                                          

            групуються за економічними елементами:           

            -          матеріальні витрати

-          витрати на оплату праці

-          відрахування на соціальні заходи

-          амортизація

-          інші операційні витрати