Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

1.         Розкрийте сутність понятгя “заробітна плата”.

2.         Охарактеризуйте форми й системи оплати праці.

3.         3 яких виплат складається сукупний місячний дохід?

4.         Яким чином визначається середньоденна заробітна плата при нарахуванні щорічної чергової відпустки, допомоги за дні тимчасової витрати працездатності?

5.         Якими бухгалтерськими проводками відображаються операції по розрахунках із заробітної плати?

6.         Порядок обліку розрахунків за страхуванням.

8.6. Облік витрат діяльності

План вивчення теми

8.6.1.   Визнання, класифікація і групування витрат

8.6.2.   Облік виробничих витрат

8.6.3.   Облік браку продукції

8.6.4.   Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

8.6.1. Визнання, класифікація і групування витрат