Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4.2. Облік амортизації (зносу) необоротних активів : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

8.4.2. Облік амортизації (зносу) необоротних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Амортизація (знос) - це систематичний розподіл вартості необоротного активу протягом строку його корисного використання (період, протягом якого підприємство планує використовувати відповідний об'єкт)

 

Необоротні активи

Об'єкти амортизації (зносу)

основні засоби

нематеріальні

активи

інші необоротні

матеріальні активи

 

Амортизації (зносу) підлягає амортизаційна вартість

 

Амортизаційна вартість

 

Первісна вартість

 

Ліквідаційна вартість

 

Порядок нарахування амортизації необоротних активів

амортизацію нараховують на всі необоротні активи крім землі та незавершених капітальних вкладень;

амортизацію починають нараховувати з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт став придатним для корисного використання; амортизацію припиняють нараховувати з місяця, наступного за місяцем вибутгя об'єкта, переведення його на реконструкцію, добудову, дообладнання чи консервацію;

нарахування амортизації здійснюється щомісячно за кожним об'єктом упродовж строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який підприємство визначає самостійно при зарахуванні його на баланс; метод амортизації підприємство обирає самостійно, з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 

Прямолінійний (рівномірний)

 

Місячна

норма

амортизації

 

первісна вартість -ліквідаційна вартість строк корисного використання, міс.

 

Зменшення

залишкової

вартості

 

п

 

ліквідаційнавартістьоб'екта первісна вартість об'єкта кількість років корисного використання

 

Норму амортизації,   визначену

прямолінійним методом, подвоюють і застосовують, починаючи з другого року експлуатації до залишкової вартості

 

Кумулятивний

 

Річна норма амортизації

 

Первісна Ліквідаційна вартість ~ вартість

 

X кумулятивний коефіцієнт (Кк)

кількість років, що залишились до кінця очікуваного строку використання об'єкта

Кк:

сума числа років корисного використання об'єкта

 

Виробничий

 

Місячна _ фактичний виробнича

норма — обсяг          * ставка

амортизації продукції аморшзації (Вс) (робіт,послуг)

 

Вс=

 

первісна вартісгь - ліквідаційна вартість

загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який очікують вигоговити (надати) з використанням засобу

 

Податковий               Згідно зі ст. 8 "Амортизація" Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств”

 

                       

 

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ (ЗНОСУ) ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

всі інші необоротні нематеріальні

активи

 

малоцінні необоротні матеріальні активи, бібліотечні фонди

 

прямолінійний

(рівномірний)

виробничий

 

50% їх вартості в першому місяці

використання об'єкта, а решта - у місяці

списання (вибутгя) з балансу;

100% вартості в першому місяці їх

використання

 

Відображення в обліку нарахування амортизації необоротних активів

 

Дтрахунків: 23,91,92,93,94,97

 

Ктрахунків: 131,132,