Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3.2. Формування та облік статутного капіталу : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

8.3.2. Формування та облік статутного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

ВИМОГИ ДО ВНЕСКІВ У СТАТУТНИИ КАПІТАЛ ШДПРИЄМСТВА

 

Внесками можуть бути:

товарно - матеріальні цінності грошові кошти права власності, у т.ч. інтелектуальні цінні папери

 

Внесками не можуть бути:

цінності, вилучені 3 вільного обігу бюджетні кошти кошти, отримані в кредит чи під заставу векселі

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАШТАЛУ

НА ШДПРИЄМСТВАХ РІЗНОЇ ОРГАНВАЦІЙНО-

ПРАВОВОЇ ФОРМИ

                       

            '           г                      J         

 

            Товариство з

обмеженою

відповідальністю                  Акціонерне товариство

            '           г                      '           '

            Внески кожного учасника               Акціївласноїемісії

Облік статутного капіталу

 

Дебет  Кредит           Надатуреєстрації підприємства на

46 «Неоплачений      40 «Статутний          весь розмір заявленого

капітал»          капітал»          у статуті статутного капіталу

 

Дебет  Кредит           На вартість унесених внесків:

20 «Виробничі           46 «Неоплачений      - виробничих запасів

запаси»           капітал»         

28 «Товари»   46 -//-  - товарів

30, 31 «Каса» 46 -//-  - грошових коштів

«Рахунки в банках»  

15 «Капітальні           46 -//-  - необоротних активів

інвестиції»                

 

            УМОВИ ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАШТАЛУ      

                       

збІЛЬШЄННЯ                       зменшення

- повне внесення внесків   

            - повне внесення внесків

-          рішення зборів

учасників

-          рішення органів державної

реєстрації                   -          рішення зборів учасників

-          згода кредиторів

-          рішення органів

державноїреєстрації

Операції, пов'язані з обліком акцій власної емісії

 

Дебет  Кредит          

30 “Каса”        421“Емісійнийдохід” нарізницюміж

31“Рахункивбанках”             емісійною і номінальною вартістю оплачених акцій

45 “Вилучений капітал”       30 “Каса”        навикупленіакціїв

            31“Рахункивбанках” акціонерів

30“Каса”         45 “Вилучений капітал”       на суму номінальної

31“Рахункивбанках”             вартості

акційпідчаспродажу викуплених акцій

30“Каса”         741 “Дохідвідреалізації         на суму курсової

31“Рахункивбанках” фінансових інвестицій”        надбавки під час продажу викуплених акцій