Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2.2. Оцінка запасів : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

8.2.2. Оцінка запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

 

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ЗАПАСІВ ЗГІДНО 3 П(С) БО 9 "ЗАПАСИ"

 

Придбано за кошти

 

суми, сплачені постачальнику за мінусом непрямих податків; суми ввізного мита;

суми непрямих податків, сплачених у зв’язку з придбанням запасів, що не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ); інші витрати, пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану в якому вони придатні для використання в запланованих цілях

 

Виготовлено на підприємстві

 

Виробнича собіва“тість, що визначається згідно з П(с)БО 16 "Витрати”

 

Отримано як

внесок до

статутного капіталу

 

Узгоджена із замовниками справедлива вартість запасів з урахуванням витрат, передбачених П(с)БО

 

Отримано в обмін на неподібні запаси

 

Справедлива вартість переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів

 

Отримано в обмін на подібні запаси

 

Балансова вартість переданих запасів. Якщо вона перевишує їх справедливу вартість, то первісна вартість отриманих запасів є їх справедливою вартістю. Різницю включають до витрат звітного періоду

 

Отримано безкоштовно

 

Справедлива вартість із урахуванням витрат, передбачених П(с)БО МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ ПРИ ЇХ ВИБУТТІ

 

Ідентифіковано ї собівартості

 

Передбачає особливе маркування кожної одиниці запасів, що дозволяє в будь- який момент часу визначити вартість, а також установити термін витрачання кожної одиниці певного виду запасу

 

Середньозваже-ної собівартості

 

Проводиться за кожною одиницею запасів шляхом звітному місяці

 

перших за часом надходжень запасів

ФІФО

 

Полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), Що встановлені

ХТисханГ ^ГасГНТра7М™об=х

потужностей і цін.

Для забезпечення максимального наближення

 

Ціни продаж

 

Заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка

L1"T! пГриТмсхвГїїо- маїх! знач™? змінну номенклатуру товарів із приблизно

на ці товари

 

52

 

                                                          

            ОЦШІЧ.А ±1А 1 ЛПУ11±1 bAJlAHt У      

                                                          

            »          За первісною вартістю                     За умови незначного рівня інфляції і циклічних коливань цін

 

           

                       

 

                                  

            Чистою вартістю                  За умови втрачання очікуваної

            реалізації                    економічноївигоди