Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1.4. Облік розрахункових операцій : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

8.1.4. Облік розрахункових операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

 

Згідно з П(с)БО 10 дебіторська заборгованість є активом, якщо:

 

Існує ймовірність отримання

підприємством майбутніх

економічних вигід

 

ВИДИДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

I.

Доегострокоеа - заборгованість,

що не виникає у процесі

нормального  операцшного

Га^Гм^Тхер™

с™^о^ороТи?аТТиГЯ У

I

ш^її^^р^в

 

1

"=" у пр^Гно^ьного

ГЕаТотТоТдван°ад§?и місяців з терміну балансу і

Хї™ активів У СКЛаДІ

X

^ZTS^uJ^^

 

Види розрахунків, що обліковуються на рахунках

 

16 "Довгострокова

дебіторська

заборгованість"

 

Розрахунки по заборгованості за майно, що передано у фінансову

ирснду            з<\       дииі исірикиііими

Х^»ЛК=™ ишою

 

Види розрахунків, що обліковуються на рахунках

34"Короткострокові

векселі одержані”      продукщю, товари (виконані роботи, ^ии:СДГз?без4Че3н1 веГлГ

35 "Поточні    за рухом поточних фінансових

36"Розрахункиз покупцями та замовниками"       ГикоГнПги ТДпУосЦлуЮги,Т°оТм

ГеЙ"ї ^ху3нбКамиЧЄНз учасниками промислово-фінансової

37 "Розрахунки з

різними

дебіторами"    із підзвітними особами за позиками виробництва, за нарахованими

Поточна дебіторська заборгованкть включаєтьсяу валюту балансуза чистою реалізаційною вартістю

 

Чиста реалізаційна еартість дебіторської заборгоеаності - це сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. У поточному бухгалтерському обліку передбачено рахунки з обліку первісної вартості заборгованості й величини резерву сумнівних боргів

Способи вюначення ееличини резереу сумніених боргіе:

виходячи з платоспроможності окремих дебіторів; на основі класифікації дебіторської заборгованості; виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції товарів, робіт, послуг за умови наступної оплати

Кредиторськазаборгоеаність (зобое'язання) - сумазаборгоеаності підприємстеа юридичним і фізичним особам на пеений термін

 

Згідно з П(с)БО 11 зобов’язання визнається, якщо:

 

Існує ймовірнісгь зменшення

економічних вигід в

майбутньому внаслідок

його погашення

 

ВИДИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

- Довгострокові -

 

Pax.: 50, 51, 52, 53, 54, 55

 

відстрочені податкові зобов’язання

 

- Поточні        -

 

Pax.: 60, 61, 62, 63,64,65,66,67, 68

 

«Z^ZL^™ баШТ,

короткострокові веТел’ ввдмі ^едиторська заборгова)істГ за ХарТ(робо’и, посР™ ті інш"

 

Забезпечення

 

Pax.: 47, 48, 49 Н ^Z ^ангіі^і^в’яз^

 

Непередбачувані

Забалансові

Непередбачені борги за обліковою

- зобов’язання - рахунки — оцінкою

 

б*Г".р"*.н **-■69 Н

 

gly&bsE