8.1.3. Види кредитів та іх облік


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Кредит - це джерело позикових коштів, залучених тимчасово внаслідок минулих подій

 

Короткострокові кредити - це

кредити, що погашаються протягом 12 місяців або одного операційного щклу, якщо він триває більше 12 місяців з моменту виникнення зобов 'язання

 

Довгострокові кредити - це

кредити, що погашаються в

строк більший за 12 місяців

або одного операційного циклу

з          моменту         виникнення

зобов'язання

 

ВИДИ КРЕДИТІВ

 

Товарний - надають підприємства постачаль-никиу вигляді відстрочки платежу за товари, роботи, послуги

 

Банківський - надається банками підприємствам на комерційній основі

 

Короткостроковий

 

Довгостроковий

 

Короткостроковий

 

Порядок записів на бухгалтерськом” рахунку 50 “Довгострокові позики

Кт

Дт

50 “Довгострокові позики”

            Залишок боргу на початок місяця

Погашення кредиту (Кт 31,33) Переведення довгострокових кредитів у поточні зобов’язання (Кт60)            Одержання кредиту (Дт31,63)

Оборот за місяць       Оборот за місяць

            Залишок боргу на кінець місяця

 

Порядок записів на бухгалтерському рахунку 60 “Короткострокові позики”

Дт

Кт

            Залишок боргу на початок місяця

Погашення кредиту (Кт 31,33)        Одержання кредиту (Дт31,63) Переведення довгострокових кредитів у потоЧнізобов’язання(Дт50)

Оборот за місяць Оборот за місяць

Залишок боргу на кінець місяця