Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА

ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

у схемах і таблицях

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 65.052я73

Ж 81 УДК 657(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист №№ 14/18-Г-1296 від 25.07.2007р.)

Рецензенти:

Плаксієнко В.Я. – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку й аудиту Дніпропетровського аграрного університету;

Ковальчук К.Ф. – професор, доктор економічних наук, декан фінансового фа-культету Національної металургійної академії України;

Батура О.В. – професор, доктор економічних наук Дніпропетровської держав-ної медичної академії.

Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Ж 81 Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.

ISBN 978-966-364-578-0

Навчально-наочний посібник «Бухгалтерський облік у схемах і таблицях» скла-дено відповідно до програми з дисципліни «Бухгалтерський облік» з метою допо-моги студентам у засвоєнні теоретичних питань бухгалтерського обліку. Посібник складається з двох розділів: «Теорія бухгалтерського обліку» та «Облік господарсь-кої діяльності підприємства».

Навчально-наочний посібник «Бухгалтерський облік у схемах і таблицях» при-значений для студентів усіх форм навчання та для тих, хто бажає засвоїти техніку ведення бухгалтерського обліку.

ISBN 978-966-364-578-0     © Жадько К.С., Семенюта В.В.,

Олійник Л.Ш., 2008 © Центр учбової літератури, 2