Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

1.         Дайте визначення балансу як елемента методу бухгалтерського обліку.

2.         Охарактеризуйте структуру активу балансу.

3.         Охарактеризуйте структуру пасиву балансу.

4.         Поясніть економічну сутність балансового рівня.

5.         Як Ви розумієте понятгя “статгя балансу”?

6.         Назвіть критерії, за якими засоби можуть вважатись активними.

7.         Назвіть критерії, за якими джерела можуть вважатись пасивними.

8.         Які типи господарських операцій впливають на структуру балансу?

9.         Наведіть приклади господарських операцій, які по-різному впливають на структуру балансу.