3.1. Поняття балансу, його значення і побудова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Eyx2^^^^z^^^^^ zr^uizxePKzmie z

Баланс

розкривається через балансове рівняння:

З-зТб'оТ'язання К-капітал

 

Актив Пасив

Г"Т=ГІЯ„™Г'"           .ЙЖЇЇЙКЙЇЕЇЇЬ

Груповані за р           азділом і статтями

Баланс            Баланс

Стаття - елемент фінансової звітності, що відповідає критеріям, установленим П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності"

Зміст розділів балансу

            (тис. грн.)

 

Актив |[          Пасив

Валюта Активу         =          Валюта Пасив\

Розділ I

фінансовіінвестиціїтаін.) Розділ II

(зат°™Ш неивершене виробництво,

поточна дебіторська заборгованість,

грошові кошти та ін.)

І*озділ III

Витрати майбутніх періодіе

 

Розділ I

НіІІЗГм'п»воТй к1=

вХнийДкап™) ПРИЬУТ0К'

Розділ II

Забезпечення наступних еиплат і

Х^осшVокоеізобов'язання

і~31ЙГ^бов'язання за

р^ахVками)

Доходи майбутніх періодів