Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

 

1.         Охарактеризуйте сутність предмета бухгалтерського обліку.

2.         Назвіть об’єкти обліку та їх складові.

3.         Дайте характеристику господарських засобів та джерел їх утворення.

4.         Які критерії віднесення засобів до необоротних та оборотних?

5.         Наведіть приклади оборотних та необоротних засобів.

6.         Які критерії віднесення джерел утворення засобів на власні та залучені?

7.         Назвіть основні складові власного капіталу.

8.         За якими ознаками поділяються джерела залучених коштів?

9.         Розкрийте сутність елементів методу бухгалтерського обліку.