Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Склад господарських засобів підприємства і джерела їх утворення : Бухгалтерський облік : Бібліотека для студентів

2.2. Склад господарських засобів підприємства і джерела їх утворення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Господарські засоби - це майно підприємства у вигляді засобів виробництва, засобів у сфері обігу, засобів невиробничої сфери

 

г о с п о д

A Р С Ь К I

3 A С О Б И

П I

д п р и є м с т в

A                                            Основні засоби,

нематеріальні активи,

довгострокові фінансові

інвестиції, довгострокова

дебіторська

заборгованість та інші

необоротні активи

 

                        Необоротні               

 

                       

                       

 

                                              

 

                       

 

           

            Запаси, незавершене

виробництво, готова

продукція

 

           

           

 

                                               Грошові кошти у касі на

поточному та інших

рахунках у банку,

поточні фінансові

інвестиції

 

                        Оборотні                   

 

                       

                       

 

                                              

 

                       

 

            -          Кошти в розрахунках, дебіторська

заборгованість за товари, роботи, послуги, заборгованість підзвітних осіб, отримані векселі

Джерелаутеорення засобіе - це об'єкти бухгалтерського обліку, що складаються з власних та залучених коштів

 

Д

ж

Е Р Е

Л A

У Т

в о р

Е Н Н Я

3

A С О Б I В

П I

д п р и є м с т в

A

 

Джерела залучених коштів

 

Власний капітал

I

Сгатутшшкапітал

внЕ^сТвник^вТмТйно при створенні підприємства)

I

Дод™„йкш,і,а„

I

Резервнийкаштал

і

ПРЙТоЙ7аГви?Га=Г

Фінансування кошти,

отримані від інших

юридичних осіб)

Зобов'язання

банкунарізніпотреби)

Розрахункитаінша кредиторська заборгованість