РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО СУТНІСТЬ ТА види БАНКУ:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Банківські ресурси — це сукупність коштів, які є в розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій.

Операції, пов'язані з формуванням банківських ре-сурсів, називаються пасивними операціями комерцій-них банків.

У залежності від джерел формування ресурси коме-рційних банків поділяються на власні, залучені (депо-зитні) та позичені (недепозитні) (рис. 1).

Ресурси комерційного банку

Власні кошти (капітал)

Залучені кошти

Позичені

кошти

 

Статутний капітал

Рахунки і

депозити інших

банків

Міжбанківські кредити

 

Фонди

та загальні резерви банку

Депозити і вклади фізичних осіб

Емісія

боргових

зобов'язань

(облігацій)

 

Нерозподілений прибуток

Депозити юридичних осіб

Цінні папери власного боргу

(ощадні сертифікати,

векселі)

Рис. 1. Формування ресурсів комерційних банків

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Власні ресурси (капітал) комерційного банку є основою для залучення інших ресурсів суб’єктів ринку й необхідною умовою розвитку банку.