Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Банківські операції : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» банк -- це «юридична особа, яка має ви-ключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залу-чення у вклади грошових коштів фізичних і юридич-них осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкрит-тя і ведення банківських рахунків фізичних та юриди-чних осіб».

Поряд з виконанням традиційних банківських по-слуг населенню — залученням засобів у депозити, на-данням позичок і здійсненням розрахунково-касового обслуговування населення — сучасні банківські інсти-тути в нашій країні починають виконувати також елек-тронні послуги, маркетингові дослідження з замовлен-ня клієнтів, валютні операції, інші послуги, у тому числі трастові, інформаційно-довідкові, консультацій-ні, фондові й інші.

У навчальному посібнику викладено основні аспек-ти банківського бізнесу: від створення та організації комерційних банків до питань регулювання їхньої дія-льності Національним банком України. Для самостій-ного контролю набутих знань наприкінці кожного роз-ділу наведені питання та тестові завдання.

Мета навчального посібника — формування систе-ми знань у галузі організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання бан-ківських послуг.