Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Завдання для самоконтролю до розділу 1. Дати відповіді на наведені нижче запитання: : Банківські операції : Бібліотека для студентів

Завдання для самоконтролю до розділу 1. Дати відповіді на наведені нижче запитання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1.             Які операції є поточними торговельними операціями в іноземній валюті?

2.             Які операції є поточними неторговельними операціями в іноземній валюті?

3.             Які види банківських рахунків в іноземній валюті існують?

4.             Який порядок відкриття та функціонування рахунків юридичних та фізичних осіб?

5.             Що являють собою міжнародні розрахунки?

6.             Що таке банківський переказ?

7.             Що таке акредитив та його види?

8.             У чому сутність інкасо та його види?

9.             У чому полягає суть розрахунків за відкритим рахунком?

10. Які види кредитів найбільш вигідні позичальникові?

2. Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених далі завдань:

1. Міжнародні розрахунки — це:

а)             система організації та регулювання платежів у сфері між-

народних економічних відносин;

б)            сукупність валютообмінних та депозитно-кредитних опе-

рацій в іноземних валютах;

в)            договірні відносини між банками з метою виконання ко-

жним з них для іншого певних операцій та послуг;

г)             операції з продажу та купівлі цінних паперів з різними да-

тами розрахунку.

2.Акредитив—це:

а)             операції з комерційними і фінансовими документами або

тільки з комерційними;

б)            розрахункова операція, яка здійснюється через подання

телексного або телеграфного платіжного доручення одного

банку іншому;

в)            зобов’язання банку здійснити за дорученням клієнта —

імпортера й відповідно до його вказівок розрахунок з експо-

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    |77

ртером проти надання останнім необхідних фінансових і комерційних документів;

г) сукупність валютообмінних та депозитно-кредитних опе-рацій в іноземній валюті.

3.             За ступенем банкгвського забезпечення платежу для про-

давця акредитиви бувають:

а)             трансфербальний акредитив;

б)            підтверджений акредитив;

в)            акредитив на пред'явника;

г)             непідтверджений акредитив.

4.             Залежно вгд методу оплати акредитиви бувають:

а)             акредитив на пред'явника;

б)            підтверджений акредитив;

в)            акцентний акредитив;

г)             акредитив з відстроченим платежем.

5.             Інкасо це:

а)             зобов'язання банку здійснити за дорученням клієнта-

імпортера й відповідно до його вказівок розрахунок з експо-

ртером;

б)            операції з комерційними і фінансовими документами або

тільки з комерційними документами, що здійснюються бан-

ками на підставі одержаних від клієнтів інструкцій;

в)            умовне грошове зобов'язання банку, яке виставляється на

підставі доручення його клієнта-імпортера провести платіж

на користь експортера;

г)сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські рахунки.

6.             Зал:жно вгд документів, що надаються експортерами до

а)             чисте інкасо;

б)            недокументарне інкасо;

в)документарне інкасо;

г)             зворотне інкасо.

7.             Чистеінкасо—це:

а)             інкасо фінансових документів;

б)            інкасо фінансових документів, що супроводжуються ко-

мерційними;

178          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

в)            інкасо комерційних документів;

г)             інкасо строкового переказного векселя.

8.             Валютна позщія— це:

а)             співвідношення активів та пасивів, а також позабалансо-

вих вимог і зобов'язань банку за кожною іноземною валю-

тою, яка складається внаслідок проведення уповноваженим

банком валютних операцій;

б)            позначення кількості національної валюти за одиницю

іноземної;

в)            система організації та регулювання платежів у сфері між-

народних економічних відносин;

г)             сукупність банківських операцій з прийняття готівкових

коштів в іноземній валюті.

9.             Валютна позиція поділяється на:

а)             відкриту валютну позицію;

б)            закриту валютну позицію;

в)            коротку відкриту валютну позицію;

г)коротку закриту валютну позицію.

10.           Якг нормативи вгдносяться до вгдкритог валютног позицгг:

а)             норматив загальної відкритої валютної позиції;

б)            норматив довгої відкритої валютної позиції у вільно кон-

вертованій валюті;

в)            норматив короткої відкритої валютної позиції у вільно

конвертованій валюті;

г)             норматив короткої закритої валютної позиції у вільно

конвертованій валюті?