Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Завдання для самоконтролю до розділу 6 : Банківські операції : Бібліотека для студентів

Завдання для самоконтролю до розділу 6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

магниевый скраб beletage

1. Дати відповіді на наведені нижче запитання:

1.             Як класифіковані операції банків з векселями?

2.             Які основні реквізити повинен мати вексель?

3.             Які існують види векселів?

4.             Як визначається дисконтна ставка при врахуванні бан-ком векселів?

5.             Як розрахувати суму до сплати за векселем у момент його врахування банком?

6.             Що таке авалювання векселів?

7.             Як здійснюється доміциляція векселів?

8.             Що таке чисте та документарне інкасо векселів?

9.             Як здійснюються розрахункові операцій з векселями?

10. У чому різниця між «закритим» та «відкритим» з6ері-

ганням векселів?

2. Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених далі завдань:

1.             До якого виду банківських операцій з векселями належить

інкасація векселя ma в чому полягає їі сутність:

а)             банк надає кредит під заставу векселя;

б)            банк купує вексель за іменним індосаментом;

в)            банк бере на себе відповідальність за подання векселя

вчасно платнику та отримання призначених за векселем

платежів у користь векселедержателя;

г)             банк бере на себе зобов’язання оплатити вексель за платшжа?

2.             При якій операції банку надається право власності на ве-

а)             врахування веселів;

б)            надання кредитів під заставу векселів;

в)            переврахування векселів;

г інкасування векселів?

3.             Гарантгйш операцгг з векселями— це операцгг:

а) котрі супроводжуються наданням або залученням грошо-вих коштів проти векселів чи під забезпечення векселями;

122          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

б)            з купівлі або продажу векселів за ціною, що встановлю-

ється у відсотках до суми векселя;

в)            які супроводжуються взяттям банком на себе зобов'язань

платежу за векселями з умовою оплатити векселі при на-

станні певних обставин і в обумовлений строк;

г)             які поділяються на операції з оформлення заборгованості

векселями та на операції з розрахунків з використанням век-

селів.

4.             «Закрите зберігання» векселів — це:

а)             зберігання векселів шляхом надання довірителю депози-

тарного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інстру-

кцій щодо дій банку з векселями;

б)            зберігання векселів шляхом подання в банк супровідного

доручення на зберігання з точними інструкціями щодо дій

банку з векселями.

5.             Чистеінкасо—це:

а)             інкасування векселів без супровідних комерційних доку-

ментів;

б)            інкасування векселів із супровідними комерційними до-

кументами.

6.             Хто :иступає діючими особами в операції з інкасування

а)             принципал;

б)            банк-ремітент;

в)            інкасуючий банк;

г)             всі відповіді правильні;

д)            всі відповіді правильні?

7.             Переказний вексель –це:

а)             вексель, виданий у формі безумовного зобов'язання здій-

снити платіж;

б)            вексель, виданий у формі безумовного наказу здійснити

платіж.

8.             Трасант—це:

а)             особа, на користь якої видано вексель;

б)            особа, яка висуває вексель з наказом здійснити платіж;

в)            особа, яка отримує наказ заплатити.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

9.             Операціїз авалювання векселів належать до:

а)             кредитних;

б)            торговельних;

в)            гарантійних;

г)             розрахункових;

д)            комісійних.

10.           Операцггз інкасування векселів належать до:

а)             торговельних;

б)            кредитних;

в)            комісійних;

г)             гарантійних;

д)            розрахункових.

ІНВЕСТИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ