Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Завдання для самоконтролю до розділу 5 : Банківські операції : Бібліотека для студентів

Завдання для самоконтролю до розділу 5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1. Дати відповіді на наведені нижче запитання:

1.             За якими ознаками здійснюється класифікація банківсь-ких кредитів?

2.             Які види економічних відносин можна виокремити, якщо кредитором є комерційний банк?

3.             У чому полягають основні принципи банківського креди-тування?

4.             Що таке споживчий кредит?

5.             Яка структура процесу банківського кредитування?

6.             Які коефіцієнти розраховуються для визначення кредито-спроможності позичальника?

7.             Що таке кредитний ризик та які методи існують для його мінімізації?

8.             Які фактори впливають на розмір банківської процентної ставки?

9.             Яким чином формується резерв на покриття можливих втрат комерційного банку за позиками?

10.           На які групи розподіляються кредити згідно зі ступенем

ризику?

Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених далі завдань

1.             Укажіть, хто виступає в ролі кредитора при комерцій-

а)             комерційні банки;

б)            підприємства;

в)            держава;

г спеціальні фінансово-кредитні інститути.

2.             За зв 'язком з наявнгстю забезпечення кредит подгляється

а) пролонгований; б)бланковий; в онкольний;

г)             забезпечений.

100          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

3.             За термтами надання кредит подгляється на:

а) короткостроковий;

б)середньостроковий;

в)строковий;

г) пролонгований.

4.             Не:ативними наслгдками міжнародного кредиту можуть

а)             економічна залежність від кредитора;

б)            збільшення витрат обігу;

в)            посилення структурних диспропорцій в економіці;

г)             порушення безперервності суспільного відтворення в

країні-кредиторі.

5.             Як називається банкгвський кредит, виданий без забезпе-

чення позички:

а)             пролонгований;

б)            онкольний;

в)            бланковий;

г)строковий?

6.             Хто :оже виступати в ролі кредитора при споживчому

а)             Міністерство фінансів;

б)            комерційний банк;

в)            кредитний союз;

г)             торгуюча організація?

7.             Уролі позичальника при комерційному кредиті можуть

а)             підприємства;

б)            населення;

в)            інші комерційні банки;

г)             центральний банк.

8.             При якій фор:і кредиту в ролі позичальника виступає

а)             лізинговому;

б)            державному;

в)            банківському;

г)             споживчому?

БАНКІВСЬКІОПЕРАЦІЇ    Ю1

9.             До короткострокових банківських позичок відносяться

кредити, надані на термін не більш:

а)             трьох місяців;

б)            одного місяця;

в)            шести місяців;

г)             одного року.

10.           Джерелами кредиту можуть бути:

а)             тимчасово вільні кошти населення;

б)            нарахована, але не виплачена зарплата;

в)            сума перевищення витрат бюджету над його доходами;

г)             частина прибутку підприємства до її цільового викорис-

тання.

11^zitz;zdry в ро,і кредитор"'—

а)             банківського;

б)            лізингового;

в)            споживчого;

г)             комерційного.

12. Позичальниками при споживчому кредиті можуть бути:

а)             населення;

б)            підприємства, що виробляють товари народного спожи-

вання;

в)            комерційні банки;

г)             бюджетні організації.

^z^zzz^z^ т е роМ—

а)             іпотечний;

б)            державний;

в)            банківський;

г)             бюджетний.

14. Які з вимог до застави за позичкою не відносяться до усіх видів застави:

а)             ліквідність;

б)            перевищення вартості закладених цінностей над сумою

позички;

в)            реєстрація в органах державної автоінспекції;

г)             використання тільки по одному зобов'язанню?

102          e- '■ Капран, M. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

15.           Яка з форм забезпечення повернення банківських позичок

не вимагаєучасті в кредитній угоді третьої особи:

а)             застава;

б)            гарантія;

в)            поручительство;

гстрахування?

16.           Кожному з наведенш нижче положень, відзначених ци-

фрами, знайдіть відповідне наведене під буквою поняття.

A.            Зворотність.

Б. Депозитний відсоток.

B.            Умови для виникнення кредитної угоди.

1.             Збіг інтересів кредитора і позичальника.

2.             Сутнісний принцип кредитування.

3.             Плата за притягнуті банком ресурси.

17 Кожному з наведених нижче положень, відзначених ци-фрами, знайдіть відповідне наведене під буквою поняття.

A.            Комерційний кредит.

Б. Іпотечний кредит.

B.            Лізинговий кредит.

1.             Кредит-оренда.

2.             Кредит під заставу нерухомості.

3.             Кредит у виді продажу товару з відстрочкою платежу за товар.

18. Кожному з наведенш нижче положень, відзначених ци-фрами, знайдіть відповідне наведене під буквою поняття.

A.            Пропорційний спосіб погашення кредиту.

Б. Одноразовий спосіб погашення кредиту.

B.            Прогресивний спосіб погашення кредиту.

1.             Поступове наростання величини платежів.

2.             Платіж здійснюється один раз.

3.             Рівномірне погашення кредиту протягом терміну кредит-ної угоди.

*