Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

В. І. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Київ—2006

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

УДК 336.7(075.8) ББК 65.26я73 К 20

Рецензенти:

В.М. Ковальов – доктор економічних наук, професор; С.Я. Єлецьких – кандидат економічних наук, доцент; – кандидат економічних наук, доцент.

К 20        Навчальний посібник – К: Центр навча-

льної літератури, 2006. – 208 с.

ISBN 966-364-155-Х

Навчальний посібник містить теоретичні основи діяльності комер-ційних банків, словник банківських термінів до наведених тем, питання та тестові завдання для самостійного контролю набутих знань.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів та наукових співробітників.

УДК 336.7(075.8) ББК 65.26я73

ISBN 966-364-155-Х            © В. І. Капран, М. С. Кривченко,

О. К. Коваленко, С. І. Омельченко, 2006 © Центр навчальної літератури, 2