Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Завдання для самоконтролю до розділу 2 : Банківські операції : Бібліотека для студентів

Завдання для самоконтролю до розділу 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Загрузка...

1. Дати відповіді на наведені нижче запитання:

1.             Що являє собою капітал комерційного банку?

2.             Як здійснюється формування статутного капіталу комер-ційного банку?

3.             Яка структура капіталу комерційного банку?

4.             Які функції виконує капітал комерційного банку?

5.             Які операції належать до депозитних ?

6.             У чому полягає сутність депозитів до запитання та стро-кових депозитів?

7.             Що таке депозитні та ощадні сертифікати?

8.             Що являють собою ощадні вклади?

9.             Які операції комерційних банків належать до недепозитних?

 

10.           У чому полягає сутність міжбанківського кредитування?

11.           Що являють собою операції РЕПО?

2. Вибрати правильні варіанти відповіді до наведених далі завдань:

1. Вкладнг операцгг комерцгйних банкгв вгдносять до:

а)             пасивних операцій;

б)            позичкових операцій;

в)            інвестиційних операцій;

г довірчих операцій.

42            6. /. Капран, М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. I. Омельченко

2.             До джерел формування позичкового капіталу віднося-

а)             залишки коштів на поточних рахунках клієнтів у банку;

б)            внески населення;

в)            розподілений прибуток;

г)             амортизаційні відрахування.

3.             Укажгть внутрішні джерела забезпечення достатностг

власного капіталу банку:

а)             утриманий прибуток;

б)            емісія акцій;

в)            продаж частини активів банку;

г)             прибуток, що направляється на виплату дивідендів з акцій

банку.

4.             Укажіть, хто здійснює керування пасивами комерційного

банку на макрорівні:

а)             головний банк — юридична особа;

б)            НБУ;

в)            Міністерство фінансів;

г)             Асоціація комерційних банків.

5.             Укажіть, яка з фунщій власного капіталу в банківській

сфері має меншу роль, чим в інших сферах економіки:

а)             захисна;

б)            стимулююча;

в)            оперативна;

г)             регулююча.

6.             Назвіть, наякі частини поділяється власний капітал ко-

мерційного банку:

а)             основний і додатковий;

б)            основний і притягнутий;

в)            основний і позичковий;

г)             притягнутий і позичковий.

7.             Укажгть, що не вгдноситься до зовнішніх джерел забез-

печення достатності власного капіталу банку:

а)             утриманий прибуток;

б)            продаж частини активів банку;

в)            нова емісія акцій;

г)             оренда основних фондів банку.

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

8.             Що не входитьу власний капітал комерційного банку:

а)             акціонерний капітал;

б)            нерозподілений прибуток;

в)            ресурси, отримані в порядку внутрісистемного перероз-

поділу коштів;

г)             резервний капітал?

9.             До депозитних операцій відносяться:

а)             кредити фізичним та юридичним особам;

б)            міжбанківські кредити;

в)            вклади фізичних та юридичних осіб;

г розрахунково-касові операції.

10.           До недепозитних операцій можна зарахувати:

а)             ощадні вклади;

б)            операції РЕПО;

в)            міжбанківські кредити;

г кредитні операції.

§