Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Мова і мислення. Притаманність мові мислетворчої функції свідчить про взаємопов’язаність і взаємозумовленість мови і мислення. Проте ототожнювати одне з одним — означає не бачити специфічних ознак, а розривати їх — означає допу-скати самостійне існування мислення без мови. Мова — це суспільне явище. Мова існує та змінюється разом з розвитком суспільства. Мова — це інструмент, за допомогою якого відбу-вається обмін думками.

Мислення — це психофізичний процес відображення моз-ком людини дійсності в поняттях, судженнях та умовиводах. Розрізняють логічне, абстрактне, технічне та образне мислен-ня. Сутність мови полягає у тому, що вона бере участь у всіх видах мислення. Думки формуються завдяки слову і в слові. Будь-яка думка має знайти своє словесне вираження, що свідчить про те, що мова і мислення пов’язані між собою, але не тотожні. З одного боку, немає слова, словосполучення, ре-чення, які б не виражали думки, але, з іншого боку, мова не то-тожня мисленню, а лише один з найголовніших його інстру-ментів. Мова — матеріальна, а мислення — ідеальне. Ми мис-лимо для того, щоб пізнати і зрозуміти, а говоримо для того, щоб передати наші думки, почуття та побажання.

Мова і мовлення. Ф. де Соссюр розробив вчення про мову і мовлення в своїй книзі “Kурс загальної лінгвістики”. За його визначенням: “Мова — це система взаємопов’язаних між собою знаків”. Будь-яка зміна в мові викликає зміни в її системі.

Мова — це знакова система. Знаками мови є всі ті мовні одиниці (звуки, букви, морфеми), які розподіляються між со-бою за функцією та місцем у системі мови. Лінгвістичними знаками є ті, що виконують в мові функцію номінації. За виз-наченням Ф. де Соссюра, знак — це буква, морфема, слово, словосполучення, речення.