Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

магниевый скраб beletage

1. Розподіліть наведені нижче мови на сім’ї та групи у відповідності з генеалогічною класифікацією мов (випишіть їх колонками по сім’ях). Укажіть, які з них є державними мовами і де:

а)             санскрит, абхазька, баскська, українська, туркменська,

італійська, ірландська, угорська, аварська, чуваська, тамильсь-

ка, ескимоська, майя, калмикська, марійська, фінська, порту-

гальська, пруська, датська, польська, киргизька, бенгалі,

в’єтнамська, маорі, молдавська, курдська;

б)            таджицька, ідиш, тохарська, албанська, половецька,

чукотська, мегрельська, російська, англійська, персидська, та-

тарська, узбецька, іспанська, мордовська, чеська, вірменська;

в)            кетська, арабська, португальська, турецька, німецька,

албанська, карельська, шотландська, китайська, чукотська,

словацька, англійська, вірменська, македонська.

2.             Розподіліть на групи такі індоєвропейські мови:

англійська, румунська, ісландська, чеська, французька, російська, іспанська, латинська, шотландська, німецька, вірменська, ірландська, готська, шведська, польська.

3.             У яких країнах розповсюджені англійська та німецька мови? Де вони використовується як державні мови? Назвіть мови однієї з ними групи.

4.             Вкажіть, у чому полягає суттєва різниця між ізолюючи-ми та афіксуючими мовами. Порівняйте відповідні приклади.

Кит.: хао жень (добра людина), сию хао (робити добро), дзно хао (стара дружба), жень хао во (людина любить мене); гунжень = работа + человек (робітник); шанжень = торговля + человек (торгівельник); цзюньжень = военное дело + человек (військовий).

Азерб.: ат (кінь), атлар (коні), атда (на коні), атларда (на конях).

Турецьк.: ev (дім), ev-ler (удома), ev-ler-in (твій дім), ev-ler-in-de (у твоєму домі).

Рос: сестра читает письмо подруге; сестра читает письмо подруги; сестре читает письмо подруга.

5.             Яка різниця між синтетичними та аналітичними мова-

ми? Відомо, що російська мова — флективна мова синтетич-

ної будови. Перекладіть наведений нижче текст мовою, яку

вивчаєте.

Марк Твен во Франции

Марк Твен, знаменитьій американский писатель, путеше-ствовал по Франции. Однаждьі он ехал в поезде в город Ди-жон. После обеда он очень захотел спать. Он попросил провод-ника разбудить его, когда поезд приедет в Дижон. При зтом Марк Твен сказал проводнику:

КЛАСИФІКАЦІЯ МОВ СВІТУ

—            Я сплю обычно очень крепко. Когда вы будете меня бу-

дить, возможно, я буду громко кричать и не захочу никуда вы-

ходить. Так вы не обращайте на это внимания и обязательно

высадите меня в Дижоне.

После этого Марк Твен пошел спать. Когда он проснулся, было уже утро, и поезд подъезжал к Парижу. Марк Твен по-нял, что он проехал Дижон, и очень рассердился.

Он побежал к проводнику и стал ругать его:

—            Я никогда не был так сердит, как сейчас! — кричал он. Проводник посмотрел на писателя с удивлением.

—            Вы не так сильно сердитесь, как тот американец, которо-го я высадил из поезда в Дижоне! — сказал он.

6. Поясніть сутність процесів аглютинації в наведених прикладах.

Биться, намедни, тотчас, сейчас, якобы, дотла, если, нель-зя, вдруг, впереди, нелепый, пиши — пишите — пишите-ка, улыбнись — улыбнитесь.

7. Проаналізуйте матеріали у наведеній нижче таблиці та вкажіть, як проявляється звукова відповідність у індоєвро-пейських мовах.

 

Індоєвр. корінь     давньо -інд.           слов.       грецьк.   латин.     готьська

*esti (вінє)             asti          есть         esti          est           ist

*dek'm (десять)     dasa         десять     deka        decem      taihum

*bhero (яберу)      bharami   беру       phero      fero         baira

"nebhos (íåáî)         nabhas     небо        nephos    nebula    

"krd (серце)           hrd          сердце    kardia      cord         hairto

*kmtom (ñòî)         satam      сьто        he-katon  centum    hund

"gwiwos (жив)       jivas        жив         bios         vivus       qius

"bhrata (брат)        bhrata      брат        bhrater    frater       bropar

*dv (äâà) d(u)va     дьва        dyo         duo          twai