Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.             Розподіліть подані словосполучення: а) за структур-

ними типами; б) за семантичними типами:

рідна домівка; дехто в сірому; місячна ніч; займатись спор-том; прогулянка верхом; жінка з дитиною; навчатись у школі; один із них; скоротити вдвоє; право на відпочинок; сліпий від ярості; колона демонстрантів; плакати від радості; зимовий вечір; відчинити двері; час вставати.

2.             Вкажіть, за допомогою яких засобів пов’язані один з

одним виділені слова, попередньо згрупувавши їх у двоскла-

дові словосполучення.

Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубиче-ском метре воздуха находится около сорока тысяч разных бак-терий, а в лесах в каждом кубическом метре их всего двести — триста, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он уд-линяет жизнь, он повышает нашу жизненную силу и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние как бы безот-четной радости и силы, охватывающее нас, как только мы по-падаем в леса из душных городских домов (К. Паустовский).

ГРАМАТИКА. СИНТАКСИС

Lupus in fabulis

Sunt duo poetae antiqui, qui saepe fabulas de lupo narrant: unus poeta Graecorum, Aesopus nomine, alter Phaedrus, poeta Romanorum. Fabulae eorum lupum, ut bestiam saevam et feram, pingunt.

Lupus aliquando ad rivum agnum videt. Rivi aqua a lupo ad agnum fluit, sed lupus avidus agno clamat: “Cur mihi aquam turbas?” Et agnum miserum devorat. Sic Phaedrus narrat.

Aesopus fabulam de lupo et equo narrat. Lupus equum in arvum invitat et avenam ei promittit. Lupo in ammo est equum lac-erare. Sed dolus eius patet. Itaque equus salvus est.

Et pueri et viri timent lupum eumque vel nominare cavent. Lupus, ut fama est, advenire solet, si eum memorant. Unde prover-bium est: “Lupus in fabulis”. Nam si quis subito advenit, cum de eo colloquium est, convivae digitis eum monstrant et “lupus in fabulis” clamant.

3.             На основі чого можна встановити граматичне значен-

ня виділених слів та визначити їхні синтаксичні зв’язки з

іншими словами?

1. Мы сели в такси, в такси было тепло и уютно. 2. Маль-чику купили новое пальто, пальто висело на гвоздике. 3. Ночь сменяет день, день сменяет ночь. 4. Знание обогащает опыт, опыт обогащает знание. 5. Танк обстрелял дзот, дзот обстре-лял танк.

4.             Подані словосполучення розбийте на 3 групи залежно

від типу синтаксичних відношень між компонентами: а) уз-

годження; б) керування; в) прилягання. Вкажіть, якими за-

собами здійснюються в них ці зв’язки.

Укр.: літній ранок, радість душі, завершити вчасно, підго-товка до екзаменів, зроблено на совість, максимум уваги, зруч-но для всіх, кожен з нас, щасливий дітьми.

Рос: упасть навзничь; совет отца; вчера утром; вернуться домой; дело чести; горные вершины; построить дом; прийти на праздник; вечерний звон; мчаться стремглав; любить человека; достояние народа; лелеять мечту; безмерно счастливый.

Англ.: depends on you; come here; Mary’s brother; look at me; these books; go away; black table; a book cover; his answer; read a letter; nice of you; a running boy; bad manners; peak loudly.

Нім.: Klavier zu spielen; langsam gehen; die Befreiung des Volkes; schreiben den Artikel; die dunklen Tannen; sehr schwierig; roter Apfel; ein Fest geben; in der Hbtte stehen;dein Gesicht; bleiben auf dem Bahnhof; neues Kleid; heute Abend; der Gipfel des Berges.

Лат.: patria nostra, incolae insularum, viam monstrare, patent portae, libenter legere, vive valeque, veni ad me, fortiter pugnare, mea culpa, puer miser, in errore perseverare, dura lex, terra Romanis, pallida mors, honeste vivere, liberos educare, divisa in partes, lupus in fabulis.

5.             Подані словосполучення необхідно перетворити в ре-

чення, зберігаючи лексичну тотожність. Поясніть, яким чи-

ном Ви це зробили. Поясніть різницю в зіставлюваних парах:

його приїзд; гарна погода; крик дитини; прибуття гостей; читання книги; вирішення проблеми.

6.             Визначте головні та залежні слова у словосполучен-

нях з керуванням як підрядним зв’язком. Вкажіть сильне та

слабке керування.

Малюю картину, розмова про картину, йти до школи, зай-ти за книгами, йти з дітьми, йти до автобусної зупинки, пере-кладаю книги, сподіваюсь на успіх, лист брата, дівчина в оку-лярах.

ГРАМАТИКА. СИНТАКСИС

7.             Визначте головне та залежне слово в наступних слово-

сполученнях.

Старанно навчатится, прийшов подивитись, йшли під ру-ку, дуже добрий, здібний мислити, читання уголос, їхати повільніше.

8.             Почленуйте поданий нижче текст на синтагми.

Виділіть словосполучення. Зверніть увагу на випадки збігу

синтагм і словосполучень. Обґрунтуйте різницю між синтаг-

мами і словосполученнями.

Цвітуть соняшники. Озвучені бджолами, вони чомусь схожі для мене на круглі кобзи, які земля підняла зі свого ло-на на високих живих стеблах. Живе тіло кобз, пахуче, припо-рошене жовтим пилом, проросле пелюстками, — світиться й золотіє, щось промовляє своєю широкою, невгасаючою усмішкою.

На кожному крилі городу росли кущі барвінку. Здавалось, що він і зимою зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ проби-валось його цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом. А коли повітря ставало по-материнськи м’яким та лагідним, то барвінок зацвітав, зацвітав так, наче не-бо бризнуло на землю живою своєю блакиттю, зацвітав так, немов дитячі очі землі дивились на тебе довірливо.

І як молоде зітхання землі, як рожевий подих ранку, сто-ять на тонких підсвічниках тремтячі маки. Десь у зеленій, бурхливій гущі городу, або на окремій грядці, або під смараг-довою латкою буряків вони попідставляли свої рум’яні чашеч-ки, складені з пелюсток, шпарким променям, ловлять їх, хо-чуть націдити по вінця,—та хитнеться одна пелюстка, гойд-неться друга, і вже розтеклося, вилилося сонячне тепло, І вже знову треба стати непорушно, обережно підставляти рум’яні чашечки, чекати — наллє сонце свого тепла чи не наллє.

(Є. Гуцало)

9.             Чому при перекладі англійською/німецькою мовами

не зберігається структура наведених речень.

1. Странная это была история. 2. Пришли мы туда уже к рассвету. 3. Этого вопроса я не понимаю. 4. И сладкая возник-нет вдруг печаль.

10.           Перекладіть англійською/німецькою мовами подані

речення та порівняйте засоби вираження модальності в двох

мовах.

1. Сидел бы ты дома! 2. Мне пришлось отказаться от по-ездки. 3. Ученик десятого класса может решить такую задачу. 4. Если бы вы приехали еще раз, все было бы по-другому. 5. Приезжайте к нам через год — вы увидите, как изменится го-род. 6. Завтра мне нужно пойти к врачу. 7. Ты должен выпол-нить работу в срок. 8. Конечно, он решит поставленную зада-чу, в этом нет сомнений. 9. Что бы это значило?

11.           Перекладіть наступні речення рідною мовою.

Порівняйте структуру відповідних речень рідної та іноземної

мов.

Англ. 1. It’s been raining since the morning. 2. The machine is moved by electricity. 3. What a cold winter it was! 4. It was about ten o’clock when they finished. 5. A fearful cry was heard in the distance. 6. How far is it to the railway station? 7. My hat was blown into the river. 8. He was shown the way to the station. 9. It is a long way to the lake. 10. it is all over with the poor child. 11. I was told the news at once. 12. It was dark and gloomy in the empty hall. 13. This man is much spoken of.

Нім. 1. Es сідттегі. 2. Im Nebenzimmer wird gelacht. 3. In diesem Augenblick wurde applaudiert. 4. Es wird bald Sommer. 5. Das Kraftwerk wird durch Wasser in Bewegung gesetzt. 6. Es friert mich. 7. Es wurde ihm nicht geholfen. 8. Man studiert in unserem Institut viele Fremdsprachen. 9. Meine Augen sind trocken, aber es weint in mir. 10. 1781gn>ndete man in Leipzig das berbhmte Gewandhaus. 11.

ГРАМАТИКА. СИНТАКСИС

Sonnabends tanzt man in den Klubhäusern. 12. Es wird sonntags nicht gearbeitet. 13. Es regnet.

Лат. 1. In terra est vita, in luna non est. 2. Luna circum terram errat. 3. Cogito, ergo sum. 4. Patriam nostram amare et defendere debemus. 5. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. 6. Non dubito, quin habuerit vim magnam semper oratio. 7. Idem esse dicebat Socrates veritatem. 8. Suebi centum pagos habere dicuntur. 9. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. 10. Rerum scrip-tores Romani tradunt Romulum et Remum inter pastores edu-catos esse. 11. Notum est in luna vitam non esse. 12. Caesar milites pontem facere iussit.

12.           Дайте характеристику реченням за метою висловлю-

вання.

1. В Гремячий Лог сходила ночь. 2. Вы очень любите музы-ку? 3. Ужель ни клятв, ни обещаний ненарушимых больше нет? 4. Не мешайте слушать. 5. Да здравствует солнце, да скро-ется тьма! 6. Давайте уйдем отсюда! 7. О, весна без конца и без краю — без конца и без краю мечта! 8. Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей.

13.           Проаналізуйте приклади та випишіть окремо двос-

кладні та односкладні речення.

Укр. 1. Один з останніх його рейсів був винятковим. 2. Сіяли всю ніч. 3. Скрізь було чути гук, шум, гам, свист. 4. До-рога. Ранок. Тиша. Довгий яр, весь білою черемхою залитий. 5. У травні стихло навкруги, і встала знову хата. 6. Так, це була вона, його земля, про неї він співав і нею марив. 7. Мене люби-ли, я любив — і це найбільше в світі щастя.

Рос. 1. Жизнь шла по-прежнему. 2. Молодая Женина с де-вочкой лет семи сошла с парохода поздно ночью. 3. За окном темнеет. 4. Не нагнать тебе бешеной тройки. 5. Кто-то тронул Улю за локоть. 6. Здесь продаются билеты в театр. 7. Стало смеркаться. 8. Ему рекомендуется лечиться в Крыму.

14.           Визначіть типи складних речень. З’ясуйте будову

складних речень, передайте її графічно.

1. Біля присілка білояра пшениця була молода і вища, а горді соняшники стояли, як слов’янські вої,— щитами на схід. 2. Над тихим світом леліла-курилася зоряна імла, за татарсь-ким бродом на болотах бродив долинний туманець, і в ньому по груди паслися селянські вироблені коні, що пахли оранкою, туманом і молодою м’ятою. 3. На блясі нестерпно, як постріли, залопотіла перша дріб граду, але скоро він ущух, бо хмара по-думала, подумала собі щось та й понесла свої торби стороною, і в них стали вмирати громовиці. 4. У луговій криничці, над якою верба тримає молодий вінець, купаються зорі, а місяць ще не забрів до них. 5. За конюшиною білою повінню стояли гречки, над ними в удовиній самотині сумувала груша дичка, а біля неї перепілка розпачливим голосом скликала своїх діток, яких порозгублювала на зжатому полі. Таке життя; то мати розгублює дітей, то діти залишаються без матері. 6. Сто-яла тиха, ласкава година, коли вже віястий липень поскладав сіно в копиці і думав собі про те, що з неділі треба складати в полукіпки жито.

(М. Стельмах)

15.           Беручи до уваги зміст питань та відповідей, вста-

новіть актуальний поділ речення.

1. Где ты работал летом? — Летом я работал в стройотря-де. 2. Когда ты работал в стройотряде? — Я работал в стройот-ряде летом. 3. Кто летом работал в стройотряде? — В стройот-ряде летом работал я. 4. Что ты делал в стройотряде? — В стройотряде я работал. 5. Чем занимается твой отец? — Мой отец работает на заводе.

КЛАСИФІКАЦІЯ МОВ СВІТУ