ГРАМАТИКА. СИНТАКСИС


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Дискурс — пов’язаний текст у сукупності з екст-ралінгвістичними — прагматичними, соціокультурними, пси-хологічними та іншими факторами; текст узятий у подієвому аспекті, мовлення, яке розглядається як ціленаправлена соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмі їхньої свідомості (когнітивних процесах). Дис-курс — це мовлення, “занурене в життя”. З одного боку, дис-курс розглядається у прагматичному аспекті, який залу-чається для визначення зв’язності дискурсу, його комуніка-тивної адекватності. З іншого боку, дискурс співвідноситься із ментальними процесами учасників комунікації. Виникнення та розвиток дискурсу відповідає таким тенденціям у лінгвістиці 60-70 рр. ХХ століття: прагнення вивести синтак-сис за межі речення у розробці прагматики мовлення, підходу до мовлення як до соціальної дії.