Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛЕКСИКОЛОГІЯ (III) : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (III)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Зміна значень слів відбувається в трьох напрямках:

1)            звуження;

2)            розширення;

3)            зміщення. При звуженні обсягу значення назва стає конкретнішою.

Слово печиво колись означало “усе спечене з борошна”, тепер — “кондитерські вироби з борошна”.

При розширенні обсягу значення кількість охоплюваних словом предметів, явищ зростає. Наприклад, колись слово ос-нова означало “подовжні нитки в тканині” (від “снувати”), те-пер, крім цього, — “те, на чому що-небудь тримається”.

Унаслідок семантичного зміщення те саме слово починає позначати інші речі. Наприклад, колись слово берег означало “гора”, тепер — “край землі, що межує з рікою, озером, морем”.

Звуження, розширення й зміщення значення відбувають-ся внаслідок перенесення назв з одних предметів на інші.

Назви з одних предметів на інші переносяться:

1)            за схожістю;

2)            за суміжністю;

3)            за функцією. Перенесення назви за зовнішньою та внутрішньою

схожістю називається метафорою. Несучу поверхню літака на-звали крилом за подібністю до пташиного крила (так розшири-лось значення слова крило).

Перенесення назви за суміжністю називається ме-тонімією. Назви можуть переноситись:

2)            за просторовою суміжністю: аудиторія в значенні “слу-хачі”;

3)            за часовою суміжністю: обід у значенні “обідня пора”;

4)            за причино-наслідковим зв’зком: творіння в значенні “продукт творчості”;

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (III)

5) за суміжністю частин і цілого (це перенесення нази-вається синекдохою): хліб у значенні “зерно, з якого виготов-ляють борошно і випікають хліб”.

Є три типи лексичних змін:

1)            випадіння слів з активної лексики (застарілі слова);

2)            поява нових слів (неологізми);

3)            зміни значення слів. Найбільш типовим способом поповнення словникового

складу мови є словотворення. Виділяють три основні типи словотворення: морфологічне, морфологічно-синтаксичне та синтаксичне. Перший тип найбільш розповсюджений. Він представлений: 1) афіксацією; 2) морфологічним словоскла-данням; 3) абревіацією; 4) чергуванням звуків; 5) ре-дуплікацією; 6) зворотнім словотвором; 7) чергуванням наго-лосу; 8) телескопією.

Афіксація включає суфіксацію, префіксацію та суфіксаль-но-префіксальний словотвір.

Морфологічний-синтаксичний словотвір включає: 1) сло-воскладання; 2) лексикалізацію множини іменників; 3) кон-версію; 4) утворення фразових дієслів.

Синтаксичний словотвір представлений тільки синтак-сичним словоскладанням.

Лексикографія — це розділ мовознавства про укладання словників. Словники бувають енциклопедичні і лінгвістичні. Лінгвістичні словники бувають загальні і спеціальні; одно-мовні, двомовні і багатомовні; тлумачні і перекладні; іншомов-них слів; нормативні; історичні; діалектологічні тощо.

Фразеологізми — стійкі словосполучення, що передають єдине поняття і, як правило, супроводжуються коннотатив-ним значенням.

Розрізняють фразеологізми трьох видів:

1) фразеологічні зрощення (ідіоми) — їхнє значення зовсім не вмотивоване значенням окремих компонентів (пек-ти раків “червоніти”);

2)            фразеологічні єдності (фразеоми) — їхнє знчення вмо-тивоване переносним значенням окремих компонентів (при-кусити язика — “замовкнути”);

3)            фразеологічні сполучення — їхнє значення вмотивова-не прямим значенням окремих компонентів (ласкаво прсимо).