Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.             Поясніть різницю в артикуляції українських і

російських голосних та приголосних звуків на прикладах

слів:

любов — любовь колектив — коллектив сніг — снег договір — договор ім’я — имя дзвонять — звонят український — украинский.

2.             До поданих слів доберіть такі, щоб можна було одер-

жати звукову кореляцію за:

а)             твердістю — м’якістю: дат, рис, лак, син, лин, рад, стан,

лан, лук;

б)            за глухістю — дзвінкістю: там, сам, рас, тіло, сірка, шар,

пар, кава, пас.

3.             Який фонемний склад російських слів: грьізешь, звез-дьі, мел, метешь, орет?

4.             У яких російських словах зустрічаються одинакові приголосні фонеми: верста, зябь, козел, обед, отбой, пить, ро-за, сделка?

5.             Чи є подані слова достатнім свідченням того, что /I / / і:/ е в німецькій мові різними фонемами, а не є алофонами

однієї фонеми: bieten — Sitte, Zimmer — niemand?

6.             Чи достатньо подані слова доказують те, що в

англійській мові фонеми / п/ та /m/, а також /Ь/ та /d/

представляють різні фонеми: net mat, bed dad.

ФОНОЛОГІЯ

7.             Яким чином можна показати різницю фонем у російській мові: /m-n/, /n-n’/, /e-i/, /t’-n’/, /p-m/, /o-u/.

8.             Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією. Визначіть кількість звуків. Алофонами яких фонем вони ви-ступають?

Пісня, вітчизняний, безмовність, велелюддя, дзер-кальність, щастя, втілюється, возз’єднання, безжурний.

9.             У тексті класифікуйте приголосні за способом утво-

рення шумотворної перешкоди.

“Усвоение всех знаков препинания, кроме запятой, раз они коренятся в синтаксических условиях речи, не нуждается в поддержке синтаксиса, и даже тормозится в иных случаях этой противоестественной поддержкой” (А.А. Пешковский).

10.           Випишіть з німецького уривку всі слова, що містять

дифтонги. Укажіть, який із звуків у дифтонзі є складоутво-

рюючим, а який — нескладоутворюючим. Укажіть, які типи

дифтонгів зустрічаються у німецькій мові.

Willi Bredel

Im August 1944 wurde unser Ernst Tbälmann, der bedeutendste! Führer der deutschen Arbeiterbewegu g in der Zeit der Weimarer Republik, auf Befehl der faschistischen Regierung, ermordert. Am 18. August gedenken die deutsche Arbeiterklasse und alle friedliebenden Krafîe in der ganzen Welt des großen Arbeiterführers, der in der Weimarer Zeit den Kampf des arbeitenden Volkes in Deutschland gegen das Wiedererstarken des deutschen Imperialismus für den Frie-den und die Rechte des Volkes führte.

11.           Випишіть з англійського уривку всі слова, що містять

дифтонги та трифтонги. Підкресліть ті літери, якими позна-

чені в кожному окремому випадку дифтонг чи трифтонг.

О. Henry

THE ROMANCE OF A BUSY BROKER

Pitcher, confidential clerk in the office of Harvey Maxwell, broker, looked with some interest and surprise at his employer whet Mr. Maxwell entered at half past nine in company with his young lady stenographer. With a sharp “Good-morning, Pitcher”, Maxwell dashed at his desk as though he wanted to jump over it, and then plunged into the great heap of letters and telegrams wait¬ing for him.

The young lady had been Maxwell’s stenographer for a year. She was beautiful and very modest. She wore no chains, bracelet or brooches. Her dress was grey and simple, but it fitted her figure very well. She wore a neat black turban hat with a goldgreen wing. On this morning she was softly and shyly radiant. Her eyes were dreamily bright, her cheeks rosy, her expression a happy one.

Pitcher, still slightly curious, noticed a difference in her ways I this morning. Instead of going straight into the next room, where (her desk was, she stayed, slightly irresolute, in the outer office. Once she passed by Maxwell’s desk, near enough for him to notice her presence.

12.           Запишіть слова фонетичною транскрипцією.

Знайдіть асиміляцію за звучністю.

Молотьба, анекдот, з саду, боротьба, просьба, ось де, отже, кігті, зсунути, скинути, вокзал, нігті, обтесати, обсушити, відтягти, списати, сфотографувати, якже, натхнення.

13.           У поданих словах знайдіть явища дисиміляції і по-

ясніть їх.

Рушниця, рушник, мірошник, сердешний, кращий, соняш-ник, лицар, срібло, хто.

14.           Прочитайте наведені нижче слова і запишіть.

Знайдіть акомодації голосних звуків і поясніть їх.

ФОНОЛОГІЯ

Укр.: лялечка, ляля, люлька, сядь, пелюстка, няня, тьотя, любов, слухати, косять, люд, дудочка, клюква, льодом, жалю, жалями, морквяний.

Рос.: лед, отыграться, леска, ряд, сек, тюк, шесть, мыл, мять, землей, несете, люди, березы, буря, горько, пятна.

15.           Визначіть і охарактеризуйте явища кількісної і

якісної редукції у словах української мови.

Вишня — вишенька — вишневий — вишняк; тихо — ти-хий — тихіше —- тихесенько — тихоня; село — села — селяни — селянство — населення; гір — гірський; рясно — ряснота; кучу-гури; єдність — єднання; люди; сюди, лікар — лікарі; рідкісний; вечір — вечорниці — вечірній — повечоріло; степ — степовий — степами — степовик; голуб —голубка; зозуль — зозулька; ко-жа — кожушина.

16.           Користуючись словниками, проставте наголос у по-

даних нижче словах. Перевірте, чи зміщується наголос при

зміні слова. Чи можливі варіантні наголошення?

Партер, кілометр, серденько, читання, завдання, зернятко, гуртожиток, документ, пішохід, водяний, лісничиха, заїзд, най-видатніший, виховання, разом, центнер, російський, дефіс, оз-нака, кілометр, квартал, помилка, предмет, вимова, кажу, на-писання, алфавіт, визнання, було, дівчинонька, ясний, возз’єднання, вести, нести.