Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

А.Е. Левицький

А.В. Сингаївська

Л.Л. Славова

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

КИЇВ-2УДК 81’1(075.8) ББК 81я73 Л 37

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 14/18.2-1633 від 08.07.2005 р.)

Рецензенти:

Н.В. Слухай — доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

О.М. Старикова — доктор філологічних наук, професор, завідувач ка-федри прикладної лінгвістики Українського інституту лінгвістики та ме-неджменту;

Н.Д. Борисенко — кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Левицький А.Е., Сингаївська А.В., Славова Л.Л.

Л 37 Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 104 с.

ISBN 966-364-194-0

Навчальний посібник спрямований на формування у студентів знань, умінь та навичок у рамках вимог діючої програми з курсу. Присвячений роз-гляду базових тем із зазначеного курсу мовознавства і містить їхній корот-кий огляд, який супроводжується вправами для практичного засвоєння роз-глянутого матеріалу. Подані теми рефератів, тести для самоконтролю та список рекомендованої літератури сприятимуть інтенсифікації самостійної роботи студентів у межах курсу “Вступ до мовознавства”.

Для студентів-філологів та викладачів іноземних мов.

УДК 81’1(075.8) ББК 81я73

ISBN 966-364-194-0             © Левицький А.Е., Сингаївська А.В.,

Славова Л.Л., 2006 © Центр навчальної літератури, 2

МОВОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА