Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРОГРАМА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ПРОГРАМА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

 

Змістовні модулі та навчальні елементи            Номер

навчального

елементу                Рівень

сформован.

знань      Часна засвоєння    Часна виклад.

ЛЕКЦІЇ                                  18            18

1-й модуль                                                          

1.1. Вступ

1.1.1.       Предмет і задачі курсу

„Вступ до теорії перекладу”

1.1.2.       Розділи перекладознавства

1.1.3.       Напрями в розвитку перек-

ладознавства

1.1.4.       Визначення перекладу. Ди-

ференціальні ознаки перекладу

1.1.5.       Об’єкт перекладу

1.1.6.       Види перекладу. Функціо-

нальне призначення текстів

1.1.7.       Моделі процесу перекладу 1

2 3

4

5

6

7              003 003

OOP

OOP ПА

003 ПА   2              2

1.2. Поняття еквівалентності в пе-рекладі

1.2.1.       Поняття еквівалентності,

його співвідношення з поняттям

адекватності та тотожності

1.2.2.       Складові еквівалентності

перекладу та оригіналу

1.2.3.       Параметри перекладу

1.2.4.       Відносна еквівалентність

при усному синхронному перек-

ладі

1.2.5.       Відносна еквівалентність

перекладу письмових текстів              8 9

10

11 12

13            ПА ПА

OOP

OOP ПА

ПА          2              2

1.3. Моделі перекладу

1.3.1.       Моделі синхронного перек-

ладу

1.3.2.       Моделі власне перекладу

1.3.2.1.    Ситуативна модель

1.3.2.2.    Семантична модель

1.3.2.3.    Трансформаційна модель    14

15 16 17 18            ПА

ПА ПА ПА ПА    2              2

294

 

Змістовні модулі та навчальні елементи            Номер

навчального

елементу                Рівень

сформован.

знань      Часна засвоєння    Часна виклад.

1.3.2.4.    Комунікативна модель

1.3.2.5.    Інформативна модель

1.3.2.6.    Модель мовних відповід-

ностей     19 20 21  ПА ПА

ПА                        

1.4. Характеристика слова

1.4.1.       Проблема визначення слова

1.4.2.       Основні властивості слова

1.4.3.       Варіювання слова. Види ва-

ріантів слова

1.4.4.       Смислова структура слова

1.4.5.       Імпліцитна інформація та

проблеми перекладу            22 23

24

25

26            OOP OOP

ПА ПА

ПА          2              2

1.5. Інформативний об’єм слова в теорії перекладу

1.5.1.       Семантична структура слова

1.5.2.       Інформативний об’єм слова

1.5.2.1. Екстралінгвістична та лін-

гвістична інформація

1.5.3.       Константна та оказіональна

інформація            27 28

29

30            ПА ПА ПА

ПА

ПА          2              2

2-й модуль                                                          

2. Лексичні відповідності в перек-ладацькій діяльності

2.6.1.       Лінгвістичні та переклада-

цькі лексичні зіставлення

2.6.2.       Лексика з фоновою інфор-

мацією

2.6.3.       Екзотизми та оказіональні

запозичення

2.6.4.       Слова-реалії

2.6.5.       Неологізми та архаїзми

2.6.6.       Імена власні

2.6.7.       Одиниці фразеології            31

32

33

34 35 36

37            ПА

ПА

ПА

ПА ПА ПА ПА    2              2

295

 

Змістовні модулі та навчальні елементи            Номер

навчального

елементу                Рівень

сформован.

знань      Часна засвоєння    Часна виклад.

2.7. Морфологічні категорії в тео-рії перекладу

2.7.1.       Граматичне значення. Номі-

натівний і синтаксичний елементи

значення

2.7.2.       Граматична категорія. Види

граматичних категорій

2.7.3.       Свобода вибору в процесі

перекладу морфологічних оди-

ниць

2.7.4. Труднощі перекладу грама-тичних значень

2.7.5. Релевантність / іррелевант-ність граматичного значення пе-рекладу 38

39 40 41

42            ПА

ПА ПА ПА

ПА          2              2

2.8. Синтаксичні особливості пе-рекладу

2.8.1.       Предмет синтаксису.

2.8.2.       Синтаксичні одиниці. Сло-

восполучення та пропозиція. Фо-

рма слова як об’єкт синтаксису

2.8.3.       Смислова організація про-

позиції як чинник перекладу.

2.8.4.       Об’єктивні та суб’єктивні

значення в перекладацькій діяль-

ності

2.8.5.       Актуальне розчленування

пропозиції та проблеми перекладу    43

44 45 46 47            OOP

ПА ПА ПА ПА    1              2

2.9. Трансформація в процесі пе-

рекладу

2.9.1. Типи перекладацьких тран-

сформацій

2.9.1.1.    Перестановка

2.9.1.2.    Заміна

2.9.1.2.1. Граматичні заміни

2.9.1.2.2. Лексичні заміни

2.9.1.2.3. Антонімічні заміни

2.9.1.2.4. Компенсація

2.9.3.       Додавання

2.9.4.       Опущення             48

49 50

51 52 53 54 55 56  OOP

003 003

СА СА СА СА СА СА        2              2

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

Змістовні модулі та навчальні             Номер навчаль-ного еле-

менту      Рівень сфо-

рмован.

знань      Часна засвоєння    Часна викла-дання

ПРАКТИЧНІЗАНЯТТЯ                                    18            18

1-ймодуль                                                           

1.1. Вступ

1.1.1.       Предмет і завдання курсу

„Вступ до теорії перекладу”

1.1.2.       Розділи перекладознавства

1.1.3.       Напрями в розвитку перекла-

дознавства

1.1.4.       Визначення перекладу. Ди-

ференціальні ознаки перекладу

1.1.5.       Об’єкт перекладу.

1.1.6.       Види перекладу. Функціона-

льне значення текстів

1.1.7.       Моделі процесу перекладу 1

2 3 4

5 6

7 8           003 003 OOP OOP

ПА 003

ПА ПА   1              1

1.2. Поняття еквівалентності в пе-рекладі

1.2.1.       Поняття еквівалентності, Mo-

re співвідношення з поняттям аде-

кватності та тотожності

1.2.2.       Складові еквівалентності пе-

рекладу та оригіналу

1.2.3.       Параметри перекладу

1.2.4.       Відносна еквівалентність при

усному синхронному перекладі

1.2.5.       Відносна еквівалентність пе-

рекладу письмових текстів  9

10 11

12

13            ПА

OOP OOP

ПА

ПА          2              2

297

 

Змістовні модулі та навчальні             Номер навчаль-ного еле-

менту      Рівень сфо-рмов. знань       Часна засвоєння    Часна викла-дання

3. Моделі перекладу

1.3.1.       Моделі синхронного перек-

ладу

1.3.2.       Моделі власне перекладу

1.3.2.1.    Ситуативна модель

1.3.2.2.    Семантична модель

1.3.2.3.    Трансформаційна модель

1.3.2.4.    Комунікативна модель

1.3.2.5.    Інформативна модель

1.3.2.6.    Мовні відповідності             14

15 16 17 18 19 20 21             ПА

ПА ПА ПА ПА ПА ПА ПА               1              1

1.4. Характеристика слова

1.4.1.       Основні властивості слова

1.4.2.       Варіювання слова

1.4.3.       Смислова структура слова

1.4.4.       Імпліцитна інформація та

проблеми перекладу            22 23 24 25            OOP OOP ПА ПА               2              2

1.5. Інформативний об’єм слова в теорії перекладу

1.5.1.       Семантична структура слова

1.5.2.       Інформативний об’єм слова

1.5.2.1. Зкстралінгвістична та лінг-

вістична інформація

1.5.3.       Константна та оказіональна

інформація            26

27

28 29       ПА ПА

ПА

ПА          1              1

2-модуль                                                             

2. Лексичні відповідності в перек-ладацькій діяльності

2.6.1.       Лінгвістичні та перекладні

лексичні зіставлення

2.6.2.       Лексика з фоновою інформа-

цією

2.6.3.       Оказіональне запозичення

2.6.4.       Слова-реалії

2.6.5.       Неологізми та архаїзми

2.6.6.       Імена власні

2.6.7.       Одиниці фразеології            28

29

30

31 32 33 34            ПА

ПА

ПА

ПА ПА ПА ПА    4              4

298

 

Змістовні модулі та навчальні             Номер навчаль-ного еле-менту          Рівень сфо-рмов. знань       Часна засвоєння    Часна викла-дання

2.7. Морфологічні категорії в теорії перекладу

2.7.1.       Граматичне значення. Номі-

натівний та синтаксичний елемен-

ти значення

2.7.2.       Граматична категорія. Види

граматичних категорій

2.7.3.       Свобода вибору в процесі пе-

рекладу морфологічних одиниць

2.7.4. Труднощі перекладу грама-тичних значень

2.7.5. Релевантність / іррелевант-ність граматичного значення пере-кладу 35

36

37 38

39

40            ПА

ПА ПА ПА ПА    1              1

2.8. Синтаксичні особливості пере-кладу

2.8.1.       Предмет синтаксису.

2.8.2.       Синтаксичні одиниці Слово-

сполучення і пропозиція. Форма

слова як об’єкт синтаксису

2.8.3.Смислова організація пропо-

зиції як чинник перекладу

2.8.4.       Об’єктивні та суб’єктивні

значення в перекладацькій діяль-

ності

2.8.5.       Актуальное розчленування

пропозиції та проблеми перекладу    41 42 43

44

45

46            OOP

ПА

ПА

ПА

ПА

ПА          4              4

2.9. Трансформація в процесі пере-

кладу

2.9.1. Типи перекладацьких транс-

формацій

2.9.1.1.    Перестановка

2.9.1.2.    Заміна

2.9.1.2.1. Граматичні заміни

2.9.1.2.2. Лексичні заміни

2.9.1.2.3. Антонімічні заміни

2.9.1.2.4. Компенсація

2.9.3.       Додавання

2.9.4.       Опущення             48

49 50

51 52 53 54 55 56  OOP

003 003

СА СА СА СА СА СА        2              2

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

Змістовні модулі та навчальні елементи            Номер навчаль-ного ел-менту            Рівень сфо-рмов. знань       Часна засвоєння    Часна

викладан-

ня

САМОСТІЙНАРОБОТА                                  18            18

1-ймодуль                                                           

1.1. Вступ

1.1.1.       Предмет та завдання курсу

„Вступ до теорії перекладу”

1.1.2.       Розділи перекладознавства

1.1.3.       Напрями в розвитку перекла-

дознавства

1.1.4.       Визначення перекладу. Ди-

ференціальні ознаки перекладу

1.1.5.       Об’єкт перекладу.

1.1.6.       Види перекладу. Функціона-

льне призначення текстів

1.1.7.       Моделі процесу перекладу 1

2 3

4

5

6

7              003 003

OOP

OOP ПА

003 ПА   2              2

1.2. Поняття еквівалентності в пе-рекладі

1.2.1.       Поняття еквівалентності, Mo-

re співвідношення з поняттям аде-

кватності та тотожності

1.2.2.       Складові еквівалентності пе-

рекладу та оригіналу

1.2.3.       Параметри перекладу

1.2.4.       Відносна еквівалентність при

усному синхронному перекладі

1.2.5.       Відносна еквівалентність пе-

рекладу письмових текстів

3. Моделі перекладу

1.3.1.       Моделі синхронного перек-

ладу

1.3.2.       Моделі власне перекладу    8

9 10

11

12

13

14 15       ПА

ПА OOP

OOP

OOP

ПА

ПА ПА   2              2

300

 

1.3.2.1. Ситуативна модель 16            ПА                        

1.3.2.2. Семантична модель 17            ПА                        

1.3.2.3. Трансформаційна модель       18            ПА                        

1.3.2.4. Комунікативна модель           19            ПА                        

1.3.2.5. Інформативна модель             20            ПА                        

1.3.2.6. Мовні відповідності               21            ПА                        

 

1.4.1.       Проблема визначення слова

1.4.2.       Характеристика слова

1.4.2.1.    Основні властивості слова

1.4.2.2.    Варіювання слова. Види ва-

ріантів слова

1.4.2.3.    Смислова структура слова

1.4.2.4.    Імпліцитна інформація та

проблеми перекладу            22 23

24

25

26            OOP OOP

ПА ПА

ПА          2              2

1.5. Інформативний об’єм слова в теорії перекладу

1.5.1.       Семантична структура слова

1.5.2.       Інформативний об’єм слова

1.5.2.1. Зкстралінгвістична та лінг-

вістична інформація

1.5.3.       Константна та оказіональна

інформація            27 28

29

30            ПА ПА

ПА          2              2

2-ймодуль                                                           

2. Лексичні відповідності в перек-ладацькій діяльності

2.6.1.       Лінгвістичні і перекладацькі

лексичні зіставлення

2.6.2.       Лексика з фоновою інформа-

цією

2.6.3.       Екзотизми та оказіональні

запозичення

2.6.4.       Слова-реалії

2.6.5.       Неологізми та архаїзми

2.6.6.       Імена власні

2.6.7.       Одиниці фразеології            31

32

33 34 35 36

37            ПА

OOP

OOP OOP OOP OOP OOP OOP                      

301

 

2.7. Морфологічні категорії в теорії перекладу

2.7.1.       Граматичне значення. Номі-

нативний і синтаксичний елементи

значення

2.7.2.       Граматична категорія Види

граматичних категорій

2.7.3.       Свобода вибору в процесі пе-

рекладу морфологічних одиниць

2.7.4. Труднощі перекладу грама-тичних значень

2.7.5. Релевантність / іррелевант-ність граматичного значення пере-кладу 38 39 40 41 42       ПА ПА ПА ПА ПА             2              2

2.8. Синтаксичні особливості пере-кладу

2.8.1.       Предмет синтаксису

2.8.2.       Синтаксичні одиниці. Слово-

сполучення та пропозиція. Форма

слова як об’єкт

2.8.3.       Смислова організація пропо-

зиції як чинник перекладу

2.8.4.       Об’єктивні та суб’єктивні

значення в перекладацькій діяльно-

сті

2.8.5.       Актуальное розчленування

пропозиції і проблеми перекладу       43

44 45 46 47            OOP

ПА ПА ПА ПА    2              2

2.9. Трансформація в процесі пе-

рекладу

2.9.1. Типи перекладацьких транс-

формацій

2.9.1.1.    Перестановка

2.9.1.2.    Заміна

2.9.1.2.1. Граматичні заміни

2.9.1.2.2. Лексичні заміни

2.9.1.2.3. Антонімічні заміни

2.9.1.2.4. Компенсація

2.9.3.       Додавання

2.9.4.       Опущення             48

49 50

51 52 53 54 55 56  OOP

003 003

СА СА СА СА СА СА        2              2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма змістовних модулів і навчальних елементів становить інфор-маційну базу, яка опосередковано зв'язує освітні та професійні уміння відпові-дно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра. Програма мі-стить модульний розподіл навчального матеріалу за видами занять, встановлює норми часу на викладання та засвоєння інформаційної частини підручника, ви-значає рівень знань, необхідний і достатній для оволодіння кваліфікацією бака-лавра.

Скорочення

Рівні сформованості знань відносно змісту навчальних елементів: ОО - ознайомлювально-орієнтований рівень (студент має орієнтоване уявлен-ня щодо понять, які вивчаються, володіє здатністю відтворювати формулюван-ня визначень, уміє виконувати типові завдання шляхом підстановки змінних елементів).

ООЗ - рівень знайомства (студент має загальне уявлення про об'єкт, що вивча-ється );

OOP - рівень репродукції (студент здатний відтворювати і пояснювати істотні ознаки об'єкта вивчення);

ПА - понятійно-аналітичний (студент має чітке уявлення і розуміння навчаль-ного об'єкта, виявляє здатність здійснювати смислову диференціацію, робити пояснення, проводити аналіз, переносити раніше засвоєні знання на типові си-туації).

ПС - продуктивно-синтетичний рівень (студент має глибоке розуміння навча-льного об'єкта, здатний здійснювати синтез, генерацію нових уявлень, перено-сити раніше засвоєні знання на нестандартні ситуації.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Алла Володимирівна МАМРАК

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 26.03.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 17,1.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006