Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Теорія перекладу, або перекладознавство, - наукова дисципліна, що вивчає процес перекладу та результати перекладацької діяльності. : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Теорія перекладу, або перекладознавство, - наукова дисципліна, що вивчає процес перекладу та результати перекладацької діяльності.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

                Задачі теорії перекладу

*■ 1. Вивчення закономірностей перекладацької діяльності.

                ► 2. Розкриття сутності міжмовних семантико-структурних відповіднос-

тей. *■ 3. Встановлення ступеня регулярності міжмовних перекладацьких спів-відношень.

                ► 4. Опис способів перекладу.

                ► 5. Визначення способів перекладу на основі узагальнення досвіду по-

рівняння текстів вихідної мови (ВМ) і мови перекладу (МП).

                ► 6. Усвідомлення історії перекладознавства.

                ► 7. Виявлення ролі перекладу в розвитку культури народів.

Предмет перекладу - особливості процесу перекладу та різні перекладні та оригінальні тексти.

Розділи перекладознавства

 

Найменування розділу        Предмет вивчення

1. Загальна теорія пе-рекладу            1.1.          Універсальні закономірності перекладу.

1.2.          Теоретичні основи міжмовних відповідностей.

1.3.          Теоретичне обґрунтування перекладацької діяль-

ності залежно від жанру тексту.

1.4.          Теорія перекладу стилістичних, емоційних, фун-

кціональних, аксіологічних факторів.

1.5.          Специфіка усного та письмового перекладу.

2. Приватні теорії пе-рекладу            2.1. Особливості перекладу з однієї конкретної мо-ви на іншу.

2.1.1.       Співвідношення мовних одиниць різних рівнів.

2.1.2.       Когнітивний аспект міжмовних відповідностей.

2.1.3.       Типи оказіональних мовних відповідностей.

2.1.4.       Індивідуальні прийоми перекладу, обумовлені

специфікою системи засобів міжмовних відповіднос-

тей.

2.1.5.       Переклад конкретних видів матеріалу.

3. Спеціальні теорії перекладу           3.1.          Різновиди перекладацької діяльності.

3.1.1.       Переклад усний / письмовий.

3.1.2.       Переклад синхронний / послідовний.

3.1.3.       Переклад послівний / абзацно-фразовий.

3.2.          Своєрідність перекладу, зумовлена жанровими

особливостями.

3.2.1. Переклад художньої літератури.

3.2.2.       Переклад наукової літератури.

3.2.3.       Переклад технічної літератури.

3.2.4.       Переклад публіцистичної літератури.

3.2.5.       Переклад офіційно-ділової літератури.

4. Теорія історії пе- 4.1. Напрямок перекладацької діяльності протя-

рекладу  гом історії розвитку теорії перекладу.

4.1.1. Періодизація теорії перекладів.

4.1.2.Уявлення про сутності перекладу, пов’язані з іс-

торією розвитку перекладацької науки.

5. Теорія машинного Моделювання процесу перекладу за допомогою

перекладу              машин.

Напрямки в розвитку перекладознавства

лінгвістичне

лінгвістичні основи перекладу

зіставлення текстів оригшалу та перекладу;

установлення лексичних, граматичних, семантичних відповідностей;

виявлення перекладацьких закономірностей;

розробка прийомів перекладу;

визначення критеріїв еквівалентності перекладу.

літературознавче

аксіологічні аспекти перекладу

 оцінка перекладу з погляду естетичної еквівалентності;

 роль мови перекладу в розвитку духовної культури;

 значення перекладу в становленні моральних підвалин суспільства.

машинне

прагнення реалізувати ідею авто-матичного перекладу

-              моделювання машинного перекладу;

-              формалізація перекладацької діяльності;

-              методи автоматичної обробки лінгвістичної інформації;

-              складання програм перекладу з урахуванням специфіки електронної

апаратури.

філологічне

синтез завдань лінгвістичного та літературознавчого напрямків