Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРШ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРШ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Завдання 1. Л. В. Щерба писав: “Під граматичною категорією я ”озумію ті граматичні одноманітності в мові, під які підводять одиничні явища. Чи мо-жна при такому розумінні вважати граматичною категорією орудний відмінок?

1.             Так, тому що орудний відмінок характеризується формальною спільністю.

2.             Так, тому що орудний відмінок має єдність синтаксичного елемента значення.

3.             Hi, тому що номінативний елемент значення орудного відмінка не має характеру регулярність.

4.             Hi, тому що значення орудного відмінка не мають семантичної одно-манітності.

5.             Hi, тому що в один ряд поставлені морфологічні та синтаксичні поняття.

Завдання 2. У які відношення вступають загальнограматичні й частково-граматичні категорії?

1)            супідрядності;

2)            координації;

3)            субординації;

4)            субституції.

Завдання 3. Чим відрізняється поняття частини мови як граматичної ка-тегорії від категорії роду, числа й т. ін.?

1.             Частина мови - загальнограматична категорія; категорії роду, числа й т. ін.- частковограматичні категорії.

2.             Частини мови - це граматичні класи слів, які мають певні ознаки; гра-матичні категорії роду, числа й т. ін. - це певні системи граматичних форм.

3.             Поняття категорії роду, числа й т. ін. є видовим стосовно родового по-няття частини мови.

4.             Категорії роду, числа й т. ін. засновані на частковограматичному зна-ченні, частина мови - на загальнограматичному значенні.

5.             Поняття морфологічної категорії перебуває у відношенні субординації з поняттям синтаксичної категорії.

6.             Поняття морфологічної категорії координує з поняттям синтаксичної категорії.

Завдання 4. Яке з наведених визначень відповідає поняттю морфологіч-ної категорії?

1.             Морфологічні категорії - це протипоставлені ряди лексем.

2.             Морфологічні категорії - це протипоставлені один одному ряди морфо-логічних форм.

3.             Морфологічні категорії - це опозиції морфологічних форм із однорід-ним значенням.

4.             Морфологічні категорії - це протипоставлені ряди лексем і словоформ із тотожним значенням.

Завдання 5. Які з перелічених дефініцій категорії є еквівалентними?

1.             Ряди словоформ, що розрізняються тільки конкретним значенням даної морфологічної категорії.

2.             Ряди словоформ, що розрізняються декількома елементами значення.

3.             Парадигма словоформ, у граматичних значеннях якої представлена од-на грамема даної категорії.

4.             Парадигма словоформ, у граматичних значеннях якої представлено бі-льше однієї грамеми.

Завдання 6. Назвіть бінарні морфологічні категорії дієслова.

1)            категорія особи;

2)            категорія часу;

3)            категорія числа;

4)            категорія роду;

5)            категорія виду;

6)            категорія способу дії.

Завдання 7. Визначте тип категорії, якщо члени її не можуть бути пред-ставлені формами того самого слова.

1)            словозмінна;

2)            класифікуюча.

Завдання 8. Визначите тип опозиції: дієслова однини / дієслова множи-ни.

1)            пропорціональна;

2)            ізольована;

3)            привативна;

4)            еквіполентна;

5)            градуальна.

Завдання 9. Яку опозицію утворюють словоформи, що відносяться до категорії числа іменника?

1)            одномірну, пропорціональна, еквіполентну;

2)            одномірну, ізольовану, привативну;

3)            багатомірну, градуальну, пропорціональна;

4)            одномірну, пропорціональна, привативну;

5)            одномірну, ізольовану, еквіполентну;

6)            одномірну ізольовану градуальну.

Завдання 10. Чи є опозиція числа прикметника привативною?

1.             Так, тому що один із членів опозиції має таку ознаку, яка відсутня в іншому.

2.             Так, тому що один із членів опозиції може виражати як “свою” ознаку, так і ознак, іншого члена.

3.             Hi, тому що обидва члени володіють тією самою ознакою.

4.             Hi тому що обидва члени опозиції рівноправні.

Завдання 11. Чи є значення доконаного й недоконаного виду рівноправ-ними ?

1. Так, тому що непохідні дієслова можуть мати значення як доконаного, так і недоконаного виду.

2.             Hi, тому що в опозиції виду один член маркірований, інший - немаркі-рований.

3.             Hi, тому що будь-яке дієслово має здатність до видоутворення.

4.             Hi, тому що форми дієслів недоконаного виду залежно від контексту можуть бути двовидовими.

Завдання 12. Чи можна назвати категорію загального роду іменників привативною опозицією словоформ?

1.             Так, тому що іменники загального роду можуть мати та не мати одне зі значень роду.

2.             Так, значення загального роду є маркірованим стосовно найменувань осіб чоловічої та жіночої статі.

3.             Hi, часткові значення загального роду є рівноправними.

Завдання 13. Дайте характеристику відмінкової опозиції прикметників.

1)            одномірна, пропорціональна, градуальна;

2)            багатомірна, ізольована, еквіполентна;

3)            багатомірна, ізольована, привативна;

4)            багатомірна пропорціональна, привативна.

Завдання 14. У чому полягає відмінність структури парадигми іменника та парадигми прикметника?

1.             Будь-яка парадигма прикметника на відміну від іменника включає більш ніж одну грамему.

2.             Парадигма іменника може становити сукупність словоформ, які реалі-зують класифікуючу категорію.

3.             Лексема іменника може мати словоформи тільки одного числа.

4.             У парадигмі іменника відсутнє протиставлення по родах.

Завдання 15. Чому компаратив становить особливу групу серед незмін-них слів?

1.             Компаратив сполучається тільки з дієсловами та іменниками.

2.             Компаратив відноситься до речення в цілому.

3.             Компаратив має словотвірний показник.

Завдання 16. Яким значенням розрізняються словоформи в парах вихо-дити - вихід, червоний - червоніти, три - тричі, троє - потрійний?

1)            лексичним значенням;

2)            граматичним значенням;

3)            словотвірним значенням.