ІНФОРМАЦІЙНА ЧАСТИНА Тема 1. ПРЕДМЕТ I ЗАВДАННЯ КУРСУ „ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ ”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

ПЛАН

1.             Предмет і завдання курсу „Вступ до теорії перекладу ”.

2.             Розділи перекладознавства.

3.             Напрямки розвитку перекладознавства.

4.             Визначення перекладу. Диференційні ознаки перекладу.

5.             Матеріал перекладу. Функціональне призначення текстів.

6.             Види перекладів.

7.             Моделі процесу перекладу.