Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. ГРАМАТИЧНА ФОРМА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. ГРАМАТИЧНА ФОРМА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Будь-яка словоформа - втілення елементів граматичного значення. Осно-ву цих значень становлять номінативні та синтаксичні елементи (елемент гра-матичного значення називається грамемою).

Складові граматичного значення слова

Номінативньій злемент значення - здатність слова бути пов'яза-ним з предметами та явищами обк'єктивної дійності.

Синтаксичний злемент значення - здатність слова бути пов'яза-ним з іншими словами і словосполученнями в реченні.

 

Аналіз семантичної структури словоформи читач

Номінативні елементи

                значення

1)            значення предметно-

сті;

2)            значення особи;

3)            значення живої істо-ти;

4)            значення особи за

функціональним крите-

рієм;

5)            значення одинично -сті;

6)            значення адресата.

Синтаксичні елементи значення

1) синтаксична функція іменника (допускається сполучення актжний читач, але не допускаєть-ся сполучення активне читач);

2)            синтаксичний спосіб означення живих істот

(допускається сполучення читач, якого я чекаю

і не допускається читач, який я чекаю);

3)            синтаксичне значення роду (допускається сполучення активний читач і не допускається активна читач);

4)            синтаксичне значення числа (допускається сполучення активний читач і не допускається активні читач);

 

5)            синтаксичне значення незалежного називного (допускається сполучення вивчає читач і не до-пускається вивчає в читач);

6)            значення підпорядковуючого називного (до-пускається сполучення актжний читач і не до-пускаеться сполучення активному читач).               

Обов'язкові / необов'язкові елементи значення

Ряд елементів значення є обов'язковим для даного класу словоформ, як-що будь-яка словоформа даного класу містить один із елементів даного ряду (А. А. Залізняк).

Необов'язковий елемент значення - така загальна ознака, конкретне значення якої представлено не у всіх словоформах, що входять у даний клас словоформ.

Для того щоб обов'язковий елемент значення був граматичним, він пови-нен бути регулярним.

Обов'язкові / необов'язкові елементи значення на прикладі іменників

 

Елемент Значення Характеристика-обгрунтування        Обов'язковий        Необов'язковий

Значення жи-вого / неживого предмета             Будь-який іменник має значення живого / неживого предмета.     +            

Значення статі       He все іменники ма-ють значення статі. He мають значення статі:

а)             неживі іменники;

б)            іменники, у яких

значення статі неди-

ференційовано, по-

рівн. укр.: білка, му-

рашка й т. ін.                         +

Значення роду      Будь-яка словоформа іменника має одне із системи родових зна-чень: ч. p., ж. p., с. р, п. р.    +            

Значення числа      Будь-який іменник має значення однини або множини.   +            

Значення від-мінка               Усі іменники мають синтаксичне значення відмінка        +            

Регулярні / нерегулярні елементи значення

Регулярне значення - така загальна ознака групи словоформ, для яких існування словоформи з конкретним значенням цієї ознаки припускає наявність усіх інших словоформ, що відрізняються від даної лише конкретним значенням даної загальної ознаки (I. Г. Милославський).

Регулярні / нерегулярні елементи значення (на прикладі іменників)

 

Елемент значення  Аргументація-аналіз            Регулярний           Нерегуляр-ний

Живий предмет/ неживий предмет     Існування словофор-ми зі значенням жи-вої істоти не означає наявності словофор-ми зі значенням не-живого предмета.                               +

Рід          Словоформа чолові-чого роду не перед-бачає з неминучістю наявності словофор-ми жіночого, серед-нього або парного роду.                     +

Число     Наявність словофор-ми з конкретним зна-ченням одиничності передбачає наявність словоформи зі зна-ченням розчленованої множинності.                         +

Відмінок Між відмінковими формами мають місце прогнозуючі відно-шення.          +            

Конкретність         Словоформа зі зна-ченням конкретності не припускає наявно-сті співвідносної сло-воформи зі значенням абстрактності.                               +

Сполученість ознак обов'язковості та регулярності - основна умова ви-знання загального номінативного значення словоформи граматичним.

Синтаксичний елемент значення є граматичним, якщо він має ознаку обов'язковості.

Можливість інтерпретувати номінативні елементи значення як граматичні дозволяє несуперечливо (відповідно до традиційного розуміння) вирішити ряд морфологічних проблем, зокрема, питання про категоріальне значення частини мови, порівн.: категоріальне значення предметності, процесуальності, ознаки.

Частини мови - це узагальнення узагальнень (слів), у яких відбиваються розрізнені, ізольовані явища дійсності.