Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

1.             Назвіть екстралінгвістичні фактори, які забезпечують можливість адек-ватного перекладу.

2.             Які інтерлінгвістичні фактори сприяють адекватності перекладу?

3.             Укажіть процедуру проведення семантичного аналізу міжмовних лек-сичних відповідностей.

4.             Чим обумовлено вибір слова в мові перекладу?

5.             Укажіть види системних зв’язків, що визначають вибір слова перекла-

ду?

6.             В якій формі лексико-семантичної взаємодії реалізуються при перекла-ді відношення сполучення лексичних одиниць?

7.             Чим відрізняються відношення додаткової й вільної дистрибуції лекси-чних одиниць?

8.             Якими ознаками відзначаються міжмовні лексико-семантичні катего-рії?

9.             Укажіть засоби внутрісловного значеннєвого розмежування?

 

10.           Що є елементарною лексико-семантичною одиницею мови?

11.           Назвіть синхронічні міжмовні категорії.

12.           За якими параметрами виділяються міжмовні лексико-семантичні ка-тегорії?

13.           Перелічіть синхронічні міжмовні категорії.

14.           Дайте визначення міжмовних синонімів і їхніх типів.

15.           Що називається міжмовними антонімами?

16.           Дайте визначення міжмовних гіпонімів і гіперонімов і покажіть на прикладах їхнє розходження.

17.           Чи є еквівалентними терміни міжмовна перифраза та міжмовне лек-

сикалізоване словосполучення?

18.           Назвіть різновиди міжмовних синонімів.

19.           Які критерії кладуть в основу лексичних перекладних еквівалентів?

20.           Укажіть різновиди міжмовних лексичних еквівалентів в залежності

від вибору критеріїв класифікації.