ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

1.             Методичне подання……………………………………………………….4

2.             Інформаційна частина……………………………………………………13

 

2.1.          Предмет і завдання курсу „Вступ до тео……ії пе…еклад…… ”……………              13

2.2.          Проблема еквівалентності в пе…екладі            23

2.3.          Моделі перекладу                29

2.4.          Проблема визначення та характеристика семантики слова…………37

2.5.          Інформаційний обсяг слова в теорії перекладу………………………50

2.6.          Лексичні відповідності в перекладацькій діяльності………………..59

2.7.          Морфологічні категорії в теорії переклад… …………………………...69

2.8.          Синтаксичні відповідності в перекладі              85

2.9.          Трансформації в процесі переклад… ………………………………….105

 

3.             Завдання для самостійної роботи       116

4.             Модульні конт……ольні завдання…………………………………………175

5.             Глосарій 224

6.             Список літературних джерел……………………………………………271

7.             Рекомендована навчальна літерат…а…………………………………..292

8.             Список лексикографічних дже…ел    293

9.             Програма змістовних модулів            294