Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Бархударов Л. С. Язьік и перевод.. - М.: Международньіе отношения, 1975.- С. 74.

Виноградов В. С. Введение в переводоведение. - М.: Изд-во ИОСО ОАО, 2001. - С. 45 - 104.

Чернов Г. В. Основьі синхронного перевода: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Вьісш. школа, 1987. - С. 71 - 89.

Акуленко В. В. О ложньіх друзьях переводчика // Англо-русский и русско-английский словарь „ложньіх друзей переводчика”. - М., 1969.

Карабан В 'ячеслав. Переклад англійської наукової і технічної літератури. -Вінниця: Нова книга, 2002. – С. 421 - 467.

Копанев П. И. Вопросьі истории и теории художественного перевода. -Минск: Вьішейш. шк., 1972. - С. 9; 48 - 50.

ЛиловаА. Введение в общую теорию перевода. - М.: Вьісш. школа, 1985. -С. 49 - 115( 147 - 171).

Рецкер Я. И. Теории перевода и переводческая практика. ( М.: Вьісш. школа, 1974. - С. 3 - 9.

Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. - М., 1973. - С. 3 - 19.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Переклад, слово, лексичні відповідності, слова-реалії, фонова інформація, екзотизми, оказіональне запозичення, неологізми, архаїзми, власні імена, фра-зеологічна одиниця, каламбур.

Наявність міжмовних лексичних відповідностей - закономірний факт дій-сності, що знаходить обґрунтування в екстра- та інтерлінгвістичних явищах.

Факторьі забезпечення адекватного перекладу

 

1.             Спільність матеріальної сутності людсь-

кого мислення.

2.             Фізіологічна, психологічна та логічна тотожність законів мисленнєвих процесів.

3.             Єдність способу здійснення та оформ-лення мислення - матеріалізація в одини-цях мови.

 

4.             Спільність земної цивілізації.

5.             Універсальність природної комунікати-вної системи - мови.

6.             Перевага процесів глобальної інтеграції над прагненням до національної замкнуто-сті.

 

1.             Універсальний характер

категорій мови.

2.             Універсальність логіко-поня-тійних складових мови.

3.             Обов’язковість слова як по-нятійної одиниці будь-якої сучасної мови.

4.             Наявність міжмовних лекси-

чних відповідностей, обумовлених

матеріальною дійсністю.

5.             Адекватність лексичної кате-горизації, що забезпечується узагаль-ненням відображеної ситуації.

6.             Маркіровка в словах різних мов одного й того ж континууму дій-сності.