Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Виноградов В. С. Введенние в переводоведение. - М.: ИОСО РАО, 2001. -С. 34 - 61.

ЧерновГ. В. Основьі синхронного перевода. - М.: Вьісш. шк., 1987.- С. 55 - 67.

Шубин Е. П. Язьіковая коммуникация и обучение иностранньім язьікам.-М., C.17 – 23.

Гальперин И. Р. Информативность единиц язьіка. - М.: Наука, 1974. - С. 31, 35, 137.

Карабан В 'ячеслав. Переклад англійської наукової і технічної літератури. -Вінниця: Нова книга, 2002. – С. 273 - 323; 421 - 467.

Киселева Л.А. Теоретические проблемьі исследования язьіка как средства влияния (на материале русского язьіка). - Автореф. дисс. … доктор. филолог. наук. - М., 1973. - С. 8 - 9.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. - К.: Фір-ма „ ІНКОС”, 2002. - С. 10 - 13.

Копанев П. И. Вопросьі истории и теории художественного перевода. -Минск: Вьішейш. шк., 1972. - С. 46 - 53.

Сильчиков А. Н. Передача информации и переводимость. - Система и уро-вни язьіка .- М.: Наука, 1969. - С. 221 - 222.

Общее язьікознание. Внутенняя структура язьіка.- М.: Наука, 1972. - С. 444 - 445.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Слово, словоформа, лексема, граматична форма, форма слова, інформа-ція, імпліцитна, експліцитна інформація, фонова інформація, екстралінгвістич-на та лінгвістична інформація, смислова, емоційно-експресивна, соціолокальна, диференціальна інформація, формальна інформація, константна та оказіональна інформація, асоціативно-образна, словотвірна, алюзивна, функціональна, пара-лінгвістична інформація.

У зв'язку з тим, що поняття перекладу асоціюється з пе