Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

А. В. Мамрак

ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2УДК 82.035(075.8) ББК 83я73 М 22

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–980 від 21.05.2004)

Рецензенти:

Меньшиков І. І. – доктор філологічних наук, професор кафедри загального і ро-сійського мовознавства Дніпропетровського національного університету;

Панченко О. І. – доктор філологічних наук, завідувач кафедрою лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету;

Мамрак А. В.

М 22 Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.

ISBN 978-966-364-827-9

Посібник складається з методичного подання, покликаного сприяти оптимально-му його використанню в навчальних цілях, а також трьох основних частин – інфор-маційної частини, представленої в графічній формі, тренувальних тестів, призначених для самостійної роботи; діагностуючих контрольних тестових завдань), структурова-них відповідно до вимог блочно-модульної системи навчання.

Посібник складено у відповідності до вимог держстандарту і рекомендується для студентів філологічних спеціальностей університетів, аспірантів і викладачів.

УДК 82.035(075.8) ББК 83яISBN 978-966-364-827-9

© Мамрак А. В., 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.