Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 4. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 4. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

ПЛАН

1.             Проблема визначення слова.

2.             Характеристика слова.

 

2.1.          Основні властивості слова.

2.2.          Варіювання слова. Види варіантів слова.

2.3.          Значеннєва структура слова.

3.             Імпліцитна інформація й проблеми перекладу.

ЛІТЕРАТУРА

Бархударов Л. С. Язьік и перевод.- М.: «Международньіе отношения», 1975. - С. 50-73.

Виноградов В. С. Введение в переводоведение. - М.: Изд-во Ин-та общего и среднего образования РАО, 2001. - С. 45 - 50.

Чернов Г. В. Основьі синхронного перевода: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Вьісш. шк., 1987. - С. 64 - 90.

Карабан В 'ячеслав. Пе–еклад англійської наукової і технічної літератури. - Вінниця: Нова книга, 2002. С. 273 - 323; 421 - 467.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. - К.: Фір-ма „ ІНКОС”, 2002. - С. 10 - 13.

Комлев М. Г. Компонентьі содержательной структурьі слова.- М.: Вьісш. школа, 1969. - С. 10 - 58.

Левковская К. А. Теория слова, принципьі ее построения и аспектьі изу-чения лексического материала. - М.: Вьісш. школа, 1962.

Общее язьікознание. Внутренняя структура язьіка. - М.: Наука, 1972. - С. 403 - 445.

Шмельов А. Н. Очерки семасиологии русского язьіка.- М.: Просвещение, 1964. - С. 69 - 128.