Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МОДЕЛІ ВЛАСНЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

МОДЕЛІ ВЛАСНЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Синхронний переклад у природному вигляді являє собою процес, мате-ріальним втіленням якого є звукове мовлення, яке характеризується протяжні-стю в часі.

Мета синхронного перекладу - забезпечення спілкування між різномов-ними учасниками акту комунікації в момент його здійснення.

 Особливості синхронного перекладу

1) Синхронний переклад розпадається на два комунікативних акти -репродукцію и рецепцію.

2) Перекладач при синхронном перекладі поперемінно поєднує фун-кції одержувача та відправника.

3) Синхронний переклад - це сума двох комунікативних актів - між відправником та перекладачем і між перекладачем і відправником.

Моделі синхронного перекладу як діяльності

Школамашинногоперекладу:

/. /. Ревзін, В. Ю. Розещвейг,

Г. В. Чернов та ін. (рання модель)

 

лінгвістич-

1.             Переклад є сугубо

ним перетворенням.

це

2.             Звернення до дійсності інтерпретація, а не переклад.

3.             Моделювання процесу аналізу та процесу синтезу тексту - осно-вне завдання теорії перекладу.

 

                               1.             Переклад - складова процесу

комунікації.

2.             Оскільки в процесі перекладу

залучається дві мови та опосеред-

ковану функцію виконує перекла-

дач, переклад визначається як опо-

середкована двомовна комунікати-

вна діяльність.

3.             Теорія перекладу зв'язана зі сфе-

рою соціо- і психолінгвістики.

Динамічна модель перекладу:

А. Д. Швейцер, Ю. Найда, О. Ка-де, Л. С. Бархударов, I. А. Зимня (більш пізня модель) та ін.              —►