Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Засоби редукції перекладного тексту : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Засоби редукції перекладного тексту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

1. Лінійні трансформації

.2. Компресія •3. Універбація

*              4. Ущільнення інформації

•5. Скорочення семантичної

надмірності

•              6. Імовірне прогнозування

 

1.1.          Вживання слова замість фразеологізма.

1.2.          Вербальна заміна дієслівного сполучен-ня.

1.3.          Перетворення складнопідрядного речен-ня в складносурядне речення (або безсполуч-никове з’єднання предикативних частин).

 

2.             Редукція, аж до опущения займенникових повторів.

3.             Згортання інформації.

4.             Передача інформації за допомогою меншо'і кількості одиниць.

5.             Редукція тексту за рахунок слів-паразитів, індивідуальних вживань вставних слів і т. ін.

6.             Сприйняття речення за початковою фра-

зою і ключовими словами.

* 1)розвиток мовнихштампів ВМ ІМП;

2)            специфіка внутрішніх форм мовного кліше;

3)            співвідношення фразеологічних одиниць і вільних сполучень;

4)            різниця в риторичних висловлюваннях;

5)            необхідність буквального перекладу (nop. дипломатичні тексти);

6)            неспівпадання стилістичних характеристик.

Суспільно-інформативні тексти

-► 1) імпліцитність частини інформації;

2)            ситуативність значення одиниць перекладу;

3)            умови реалізації перекладу;

4)            спосіб перекладу.

Публіцистичні тексти

 

1)            невідповідність прийомів передачі інфор-мації оригіналу вимогам публіцистичного стилю (nop. використання журналістами інди-відуальних оціночних слів і просторічних ви-словів);

2)            корегування стилю оригіналу під публіцис-тичний стиль мови-перекладу;

3)            використання рема-тематичних трансфор-мів;

4)            підбір усталених у мові перекладу відпові-дностей;

5)            використання пояснювальних корегувань у МП;

 

6)            різниця в словному об’ємі текстів ВМ і ПМ;

7)            багатослівність перекладу у порівнянні з оригіналом.

 

Наукові тексти

 

1)            тип наукового тексту;

2)            високий ступінь формалізації;

3)            використання граматичних трансформацій;

4)            наявність логічних уточнень;

5)            допущения авторської термінотворчості.

 

Тексти художньої літератури

1)            специфічні закони еквівалентності;

2)            прагнення до зближення з оригіналом,

але практично недосяжна тотожність;

3)            відносна самостійність перекладу, зумов-лена не тільки мовним, але й літературним середовищем;

4)            вплив соціологічного фактора;

5)            розбіжність у засвоєнні одного й того ж тексту, зумовлена різними культурними ус-тоями;

6)            вертикальний контекст, різні алюзії ( на-тяки на інші тексти або ситуації), різні сим-воли, реалії і т. ін.;

7)            своєрідність сприйняття оригіналу перек-ладачем;

8)            відношення за суміжністю стилю оригі-налу та стилю перекладача.