Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1. Вклад вчених у становлення агрономії, розвиток сільськогосподарської освіти : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.1. Вклад вчених у становлення агрономії, розвиток сільськогосподарської освіти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Звернення до високих прикладів служіння справі аграрної на-уки, високих наукових і моральних стандартів кращих її представ-ників з їх багатою науковою спадщиною є зразком у вихованні ни-нішнього і майбутнього поколінь вітчизняних науковців і творців нової техніки.

Сучасний період, який характеризується державним і національно-культурним відродженням українського народу, від-значається пробудженням широкого суспільного інтересу до іс-торичного минулого України. Лише на основі глибоких знань ми-нулого нація може усвідомити і визначити своє місце в загальному процесі подальшого розвитку. Кожне нове покоління, що вступає на арену суспільно-політичного життя, завжди звертається до прак-тичних надбань наукових здобутків в різних галузях народного гос-подарства.

Засвоєння наукової спадщини, її критичне осмислення та вико-ристання на практиці – важливі умови розвитку як сучасної науки, так і держави в цілому.

Землеробство, як галузь сільськогосподарського виробництва, виникло в кінці кам’яного віку, коли людство стало поступово пере-ходити від збору природних продуктів до їх вирощування. Первіс-не землеробство було підсічним. Вибрані ділянки лісу випалювали, розчищали і обробляли примітивними знаряддями з дерев’яними, а пізніше з кам’яними наконечниками.

Першим землеробам ми зобов’язані поступовим накопиченням агрономічних знань про ґрунт і рослини. Спочатку ці знання з по-коління в покоління передавалися усно. З виникненням писемності зведення по агрономії стали нагромаджуватися і розповсюджувати-ся через літературу. Рабовласницьке суспільство мало вже досить обширні практичні знання з обробітку ґрунту і вирощування рос-лин. Із загибеллю античної культури багато агрономічних знань були загублено або спотворено. В теоретичних уявленнях тривалий час панувало вчення Ван-Гельмонта про живлення рослин тільки водою, А.Д.Теєра – гумусом та інші помилкові положення. В епоху феодалізму (середина ХІХ ст.) агрономічна наука переживала зане-пад. Період відродження агрономії пов’язаний з розвитком в Захід-ній Європі капіталізму.

Введення до спеціальності агрономія

Видатна роль в становленні природничої і агрономічної науки належить М.В. Ломоносову (1711–І765). Він сміло і рішуче ви-ступив з матеріалістичними уявленнями про природу. На проти-вагу релігійним метафізичним поглядам про постійність природи, М.В. Ломоносов у знаменитій праці «О слоях земных « (1763) дав перший науковий опис походження чорнозему. Він стверджував, що чорнозем – не першоутворена і першостворена богом матерія, а «произошёл от согнития животных и растущих тел со временем», і що «питание растениям доставляет воздух, почерпнутый листья-ми».

М.В. Ломоносов був ак