Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. Основні фактори життя і культурні рослини : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.3. Основні фактори життя і культурні рослини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Рослини, що вирощуються людиною, як і інші організми, про-тягом свого життя постійно знаходяться у взаємодії з навколишнім середовищем. Невідповідність умов середовища вимогам рослин-них організмів спричиняє порушення нормальних процесів росту та розвитку і навіть загибель рослин. Навпаки, задоволення вимог рослин всіма умовами їх життя дозволяє повніше використовувати їх біологічні можливості для отримання максимального урожаю.

Ці вимоги визначаються спадковістю рослин і є різними не тіль-ки для кожного виду, але й для кожного сорту чи гібрида тієї або іншої культури. Знання цих вимог є основним завданням наукового землеробства. Вони дають можливість не тільки краще задовольня-ти потреби культур, але й правильно встановлювати структуру по-сівних площ, чергування культур, їх розміщення на території тощо.

Другим завданням наукового землеробства є розробка агротех-нічних заходів, спрямованих на найповніше і продуктивніше задово-лення вимог рослин до тих чи інших умов зовнішнього середовища.

Для росту, розвитку і формування певного врожаю рослинам потрібні певні умови, тобто фактори життя: світло, тепло (космічні фактори), вода, повітря і поживні речовини (земні фактори) (рис. 1).

Необхідність всіх перерахованих факторів для рослин була встановлена за аналізу складу рослин, які вирощувались у штучних умовах із зміною забезпеченості тим чи іншим фактором життя.

За повідомленням Д.М. Прянишникова (1952), вперше росли-ни у водних культурах були доведені до дозрівання в 1859 р. З цьо-го часу можна вважати, що вимоги рослин до необхідних факторів життя науково доведені.

 

Введення до спеціальності агрономія

Рис. 1. Основні фактори життя рослин та їх взаємодія.

Сонячне світло – необхідна умова вуглецевого живлення рос-лин. Від кількості отриманої сонячної енергії залежить маса утворе-ної органічної речовини. Енергія сонячного проміння витрачається на розкладання вугільної кислоти, випаровування води. Рослина використовує тільки невелику частину сонячної радіації, що над-ходить на поверхню грунту. За даними О.Г. Дояренка (1966), який

1. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва

розробив прилад і методику визначення цього космічного фактора, коефіцієнт використання сонячної енергії коливається від 1 до 4 %.

Слід відмітити, що хоч сонячна радіація і знаходиться поза впли-вом людини, ступінь використання рослинами світлової енергії сон-ця для фотосинтезу залежить від рівня агротехніки. Для кращого її використання застосовують спеціальні заходи, зокрема, диференці-йовані норми висіву і способи сівби, ущільнені і проміжні посіви, напрямок сівби тощо. Так, за напрямку рядків з півночі на південь раціональніше використовується ранкове і в