Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

ВСТУП            3

1.         Сільське господарство як галузь матеріального виробництва . . .4

1.1.      Основне призначення сільського господарства    4

1.2.      Особливості сільськогосподарського виробництва          6

1.3.      Основні фактори життя і культурні рослини         15

1.4 Взаємозв’язок землеробства і тваринництва  27

1.5.      Ґрунт та його родючість       30

1.6.      Значення сільськогосподарської метеорології в землеробстві . . . 40

2.         Поняття про агрономію        46

2.1.      Вклад вчених у становлення агрономії, розвиток сільськогосподарської освіти           49

2.2.      Виникнення землеробства  94

2.3.      Виникнення землеробської техніки             105

2.4.      Вдосконалення природи рослин (біотехнологія)  119

2.5.      Проміжні та ущільнені посіви           121

2.6.      Програмування врожаю       130

2.7.      Сільськогосподарські машини і механічний обробіток грунту в землеробстві  132

2.8.      Історія розвитку і становлення автоматизації        138

2.9.      Географічні інформаційні системи в агрономії       150

 

2.10.    Злиття науки з виробництвом         164

2.11.    Наукові підходи до раціонального використання земельних ресурсів України             165

2.12.    Плодівництво і овочівництво          169

2.13.    Забруднення атмосферного повітря і заходи боротьби з ним . . . .174

2.14.    Історія розвитку землеробських знарядь обробітку грунту . 182

2.15.    Історичні передумови становлення органічного удобрення в землеробстві України              233

3.         Особливості агрономічної праці      251

3.1.      Основні агрономічні посади            251

3.2.      Агроном – головний технолог в землеробстві      254

3.3.      Запорука успіху          256

3.4.      Соціально-психологічні основи праці агронома  263

3.5.      Любов до професії     267

Введення до спеціальності агрономія

4.         Система вищої освіти в Україні       270

4.1.      Особливості вищої освіти     270

4.2.      Основні завдання вищої школи       274

4.3.      Агрономічні спеціальності та спеціалізації             276

5.         Організація навчального процесу    287

5.1.      Особливості організації навчального процесу       287

5.2.      Структура аграрного вищого навчального закладу           290

5.3.      Права та обов’язки студента            293

5.4.      Технічні засоби навчання     296

6.         Основні форми навчального процесу         300

6.1.      Лекції  303

6.2.      Практичні заняття      308

6.3.      Лабораторні заняття              310

6.4.      Семінарські занняття             311

6.5.      Курсові роботи і проекти      313

6.6.      Заліки та іспити         314

6.7.      Навчальна і виробнича практика    317

7.         Громадська і наукова робота студентів       320

7.1.      Значення громадської роботи          320

7.2.      Форми громадської роботи, самоврядування студентів  322

7.3.      Науково-дослідна робота      329

8.         Організація самостійної роботи і відпочинку студентів    334

8.1.      Самостійна робота студентів           334

8.2.      Самоосвіта студентів            337

8.3.      Основи бібліотечно-бібліографічних знань            339

8.4.      Робота з літературою            342

8.5.      Раціональний відпочинок – запорука високопродуктивного навчання             344

9.         Кредитно-модульна система організації навчального процесу . . 348

10.       Сталий розвиток сільського господарства             360

10.1.    Теоретичні засади економічного розвитку             361

10.2.    Практична імплементація ідеї сталого розвитку    365

10.3.    Досягнення країн, що розвиваються, на шляху до сталого розвитку      373

10.4.    Особливості переходу України на принципи сталого розвитку . . 379

Бібліографічний список         386

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Іван Дмитрович ПРИМАК, Леонід Андрійович КОЗАК,

Олена Іванівна ПРИМАК,

Белла Львівна ГОЛУБ, Григорій Ілліч ДЕМИДАСЬ

ВВЕДЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

За редакцією доктора сільськогосподарських наук І. Д. Примака кандидата історичних наук О. І. Примак

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 31.07.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 22,78.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006