Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Раціональний відпочинок – запорука високопродуктивного навчання : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.5. Раціональний відпочинок – запорука високопродуктивного навчання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

У створенні умов для плідної навчальної і громадської діяльнос-ті важливе значення має правильна організація побуту і відпочинку студентів. Слід враховувати, що будь-яка трудова діяльність (фізич-на чи розумова) найбільш плідна за своєчасного раціонального від-починку організму. Правильна організація відпочинку – це не тіль-ки прояв турботи про здоров’я, що само собою виключно важливо, але й запорука високопродуктивного, творчого навчання і праці.

Напруженість в навчанні студентів, навіть за доброї організації навчального процесу, не завжди рівномірна. На початку семестру вона помітно менша і поступово наростає у міру наближення до ек-заменаційної сесії. Навіть у найуспішніших студентів не завжди ви-конання курсових робіт, проектів, здача заліків проходять настільки рівномірно і своєчасно, щоб до кінця семестру вони не відчували

8. Організація самостійної роботи і відпочинку студентів

підвищеної напруженості. Найвища напруженість у студентів спо-стерігається в період здачі іспитів. В цей час студенти до кінця дня відчувають утомленість від розумової праці. Поява утомленості – цілком нормальна реакція організму на велике розумове наванта-ження. Після доброго глибокого сну або деякої перерви в заняттях організму повертається звичайна бадьорість і працездатність. Проте якщо не приділяти належної уваги відпочинку, не прислухатися до відчуття утомленості, то воно поступово може призвести до небажа-них негативних наслідків. Для зняття утомленості не слід вдавати-ся до прийому кави або різних хімічних препаратів. Слід пам’ятати, що це тимчасові заходи і вони не задовольняють потреби організму людини у сні, відпочинку. Прийом їх допускається за виняткових випадків після поради з лікарем.

Гарний настрій і високу працездатність організм людини збері-гає за правильного режиму життєдіяльності, коли періоди роботи, навчання своєчасно чергують з періодами відпочинку. Найважливі-шим і обов’язковим відпочинком є сон, частка якого становить одну третину всього періоду життя. Здорова людина повинна лягати в чітко відведений час, тоді вона швидко засинає, спокійно і глибо-ко спить і своєчасно прокидається з відчуттям знятої утомленості. Тривалість нормального сну – 7– 8 год на добу.

Відпочинок від занять буває пасивним і активним. Активний відпочинок передбачає виконання фізичних вправ, прогулянки на свіжому повітрі, зміну видів занять, громадську роботу, участь в ху-дожній самодіяльності. Він швидше знімає утомленість, підвищує працездатність, фізично укріплює організм. Тому в денні години доцільніший активний відпочинок, пов’язаний з будь-якою діяль-ністю.

Встановлено, що заняття однією дисципліною спричиняє швид-ке стомлення і зниження працездатності. У зв’язку з цим у ВНЗ, як і в школах, в розкладах чергують різні дисципліни і форми занять (лекції, семінари, лабораторні заняття).

Найбільш доцільно в розкладі чергувати якомога найбільш від-мінні дисципліни і форми занять. Зміна одних занять іншими веде до перебудови характеру роботи, розумової діяльності, тому сприй-мається як своєрідний відпочинок, розрядка.

Чергування одних видів діяльності з іншими вважається раці-ональною організацією праці, за якої створюється активний відпо-чинок нервових клітин. Про це не слід забувати і за домашньої само-Введення до спеціальності агрономія

стійної роботи, чергуючи дисципліни, заняття найбільш віддалені за змістом. Наприклад, після занять вищою математикою можна готуватися до семінару з історії України, потім перейти до вивчення рослин з ботаніки. Менш доцільно після вищої математики пере-микатися на вивчення фізики. Якщо в цьому є гостра необхідність, то слід зробити перерву з прогулянкою на свіжому повітрі або ви-конати декілька фізичних вправ. Під час відпочинку дуже важливо повністю відключатися від занять, розумової діяльності. Якщо під час перерви продовжується осмислення ходу вирішення задачі, то такий відпочинок не зніме утомленості. Думки повинні бути спря-мовані на щось більш легке і приємне. Добре відволікає і створює приємний відпочинок прослуховування улюбленої музики, читання цікавої художньої книги тощо.

Правильну організацію відпочинку слід поєднувати з правиль-ною організацією самостійної роботи. Окрім щоденного відпочинку, слід планувати також відпочинок у вихідні і святкові дні, канікуляр-ні періоди.

Слід звернути увагу на деякі загальні особливості в організації відпочинку. Перерви в заняттях, вихідні дні повинні використову-ватися з метою повного зняття утомленості, щоб приступаючи до чергових занять відчувати себе бадьорим, життєрадісним і працез-датним.

Студенти багато часу проводять в приміщенні під час обов’язкових занять і самостійної роботи. Тому в розпорядку дня необхідно передбачати прогулянки, перебування на свіжому пові-трі не менше 1–2 год на добу. У вихідні і святкові дні вони повинні бути більш тривалими. Прогулянки краще робити подалі від тран-спортних магістралей, де менше міського шуму. Дуже корисні за-міські поїздки, відвідування парків культури і відпочинку, лісових масивів, купання у відкритих водоймищах, ігри в шахи або шашки на відкритому повітрі.

Студентам слід більше приділяти уваги загартуванню організ-му. Найефективнішим попередженням всіх фізичних і психічних відхилень є фізкультура, сонце, свіже чисте повітря і вода, спорт. Вони покращують газообмін в легенях і тканинах, освіжають і за-гартовують організм, роблять його стійким до протягів і простудних захворювань.

В успішному освоєнні фізичної культури, від студентів в першу чергу вимагають серйозного відношення до занять з цієї важливої

8. Організація самостійної роботи і відпочинку студентів

для їх здоров’я дисципліни. Багато студентів пропускають заняття з фізкультури без поважних причин, відносяться до цієї дисципліни як другорядної, необов’язкової, надуманої, непотрібної для їх май-бутньої професійної діяльності. Вони нерідко до кінця семестру не можуть виконати навіть вправи ранкової зарядки. В розпорядку дня слід привчити себе відразу ж після сну займатися ранковою заряд-кою з 10–12 вправ тривалістю 5–10 хв. В домашніх умовах її можна робити також до або після занять протягом 3–5 хв.

Активним і дуже корисним проведенням часу є спорт, спортивні ігри, тренування, участь в змаганнях. Широкої популярності у сту-дентів набув такий вид активного відпочинку як туризм. З великою користю для свого фізичного розвитку в канікулярний час багато студентів беруть участь в польових роботах, в загонах з проведення сівби, збирання врожаю, будівельних загонах тощо. Фізична праця без перенапружень сприяє зміцненню організму, виховує працьови-тість, колективізм.

Сільській молоді слід якомога повніше використовувати віль-ний час для вивчення навколишніх місць міста, в якому розташо-ваний ВНЗ. Слід відвідати його визначні пам’ятки, краєзнавчі та інші музеї, театри, виставки. Багато міст, в яких розміщені аграрні ВНЗ, славляться своїми військовими і трудовими подвигами і тра-диціями, історичними пам’ятниками, своєрідними архітектурними пам’ятниками. Відвідувати музеї, театри, пам’ятники містобудуван-ня та інші цікаві місця можна колективно, цілими групами або інди-відуально.