Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Форми громадської роботи, самоврядування студентів : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.2. Форми громадської роботи, самоврядування студентів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Громадська робота студентів залежно від їх інтересів, захоплень, здібностей, наявного досвіду виявляється в різних формах. На пер-ших курсах це може бути виконання окремих громадських доручень в групі або на курсі. Надалі залежно від прояву здібностей, ступеня активності, відчуття відповідальності за доручену справу студенти висуваються або обираються на ту чи іншу громадську роботу. Для багатьох студентів навчання у ВНЗ є не тільки початком формуван-ня професійної підготовки, але й початком громадської діяльності.

Слід звертати особливу увагу на виховання відповідального від-ношення студентів в першу чергу до навчання, життя, авторитету українського студента. Важливою формою громадської роботи є диспути з найактуальніших питань на виховних годинах. Їх ефек-тивніше проводити на старших курсах або із запрошенням старшо-курсників. Великою популярністю серед студентів користуються диспути і на теми моралі. Для успішного проведення диспутів з ши-роким залученням студентства необхідна велика підготовча робота. Для цього доцільно запрошувати НПП з кафедр гуманітарних дис-циплін.

В підвищенні громадської свідомості студентів велика роль від-водиться зустрічам з визначними людьми держави і передовиками виробництва, кращими випускниками ВНЗ, екскурсіям до Музею історії ВНЗ, різним культурним заходам тощо.

Наймасовішою громадською організацією у ВНЗ є профспілка, діяльність якої спрямована на поліпшення організації навчального процесу, навчальної і виробничої практики, праці і відпочинку сту-дентів, залучення студентства до самоврядування.

Профспілкові організації ВНЗ країни ведуть роботу в тісному контакті, оскільки мають близьку мету і завдання в професійній і суспільно-політичній підготовці та виражають інтереси і прагнення передової частини студентської молоді.

У ВНЗ створюється і багато інших студентських організацій, об’єднань і товариств, що ведуть роботу серед молоді в тісному кон-такті з профспілковими організаціями.

У ВНЗ, відповідно до прийнятого курсу Міністерства освіти і науки України на розвиток більшої самостійності студентської мо-лоді, безперервно зростає і розширюється роль студентського само-7. Громадська і наукова робота студентів

врядування. Громадські паростки самоврядування з’являються вже в школах, де велику роль в навчальному процесі і житті учнів по-чинають виконувати комітети, комісії. Вони розглядають питання успішності школярів, організовують клуби, загони, дружини, про-водять перевірки, встановлюють чергування в бібліотеках, коридо-рах, навчальних кабінетах тощо. У ВНЗ самоврядування одержує подальший розвиток як принцип організації колективу.

Студентське самоврядування розповсюджується на навчальну, трудову, громадську, культурну, спортивну, художню та інші види діяльності студентів. В багатьох ВНЗ велику допомогу адміністрації в поліпшенні навчальної і ви