Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Лабораторні заняття : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.3. Лабораторні заняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

В навчальних планах агрономічних спеціальностей значний об’єм займають лабораторні заняття. Вони проводяться по підгру-пах (12–15 осіб). Кожний студент проводить аналізи, визначення і вимірювання з використанням відповідних реактивів, лабораторних приладів та іншої техніки.

Важливим напрямом в сучасному навчанні є посилення само-стійності і експериментального пошуку в освоєнні нових знань і придбанні практичного досвіду. Досягається це оснащенням ВНЗ новітнім лабораторним устаткуванням, розробкою індивідуальних завдань і методичних вказівок (порад), за якими студенти самостій-но готують, освоюють і виконують різні дослідження. В період про-ведення лабораторної роботи студенти можуть консультуватися у НПП і користуватися навчальною і науковою літературою.

Після виконання завдань кожний студент робить звіт усно або письмово.

6. Основні форми навчального процесу

В багатьох ВНЗ для з’ясування підготовленості студентів вико-ристовують персональні комп’ютери. За необхідності окремих сту-дентів додатково опитують усно.

У більшості ВНЗ лабораторні заняття проводяться за розкладом і можуть бути дво-, чотири- і шестигодинними. В деяких ВНЗ прак-тикується вільний розклад, за якого отримані завдання студенти ви-конують на свій розсуд у вільний від занять час. За такої організації навчального процесу необхідно попередньо записатися на кафедрі, щоб отримати робоче місце, необхідне устаткування, реактиви.

Лабораторні завдання виконуються групами з 2–4 осіб або інди-відуально. Залежно від особливостей дисциплін і наявності лабора-торного устаткування всі студенти виконують одночасно однотипні роботи або на заняттях роботи змінюються. Іноді, наприклад, всі студенти індивідуально або групами з 2–3 осіб роблять різні аналі-зи з одного зразка. Потім дані всіх аналізів записують в зведену та-блицю і дають всебічну характеристику ґрунтового або рослинного зразка.

В розвитку творчої ініціативи і самостійності кращі результати отримують за індивідуального виконання завдань по спеціальному розкладу.

Якщо студент своєчасно робить звіт перед НПП за кожну робо-ту, то залік з лабораторних занять йому може бути виставлений без додаткової співбесіди (автоматично). Форма звіту про виконання лабораторних завдань встановлюється НПП.