Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Нині у вищих навчальних закладах освіти навчання починають з чи-тання лекцій з дисципліни “Введення в спеціальність”, призначеної дати загальну уяву про фах, ознайомити першокурсників з основними умова-ми навчання у вищій школі, їх правами й обов’язками. Включення до на-вчального плану цієї дисципліни значною мірою обумовлено сучасними зростаючими вимогами до підвищення якості підготовки конкуренто-спроможних фахівців для сільськогосподарського виробництва.

Лекційний курс «Введення в спеціальність» (агрономію) охо-плює широке коло питань з різних областей наукових і практичних знань. Молоді люди, що успішно пройшли вступні випробовування і витримали конкурс, не завжди повністю усвідомлюють мету й за-вдання навчання, труднощі, з якими вони зустрінуться. На ці та ба-гато інших питань дає відповіді цей навчальний посібник.

У загальних рисах студенти ознайомлюються з матеріалом в процесі навчання, як стати гідними фахівцями вищої кваліфікації, щоб успішно працювати в сільському господарстві найближчого майбутнього.

В навчальному посібнику найбільшу увагу приділено висвітлен-ню загальних фундаментальних питань агрономічної науки в сучас-них умовах і в перспективі, показаний зв’язок її з іншими науками. Зосереджена увага на найважливіших проблемах аграрного сектору економіки України.

Сучасний науково-технічний прогрес справляє істотний вплив на розвиток агрономічної науки і сільськогосподарське виробни-цтво. Тому студенти повинні усвідомлювати місце науки і техніки в суспільстві. Їх необхідно ознайомити з науковими студентськими організаціями і науково-дослідною роботою студентів.

Останнім часом все більшого значення набувають проблеми вза-ємостосунків людини з навколишнім середовищем, моніторингу ґрун-ту і атмосфери, збереження флори і фауни, охорони природи в цілому, сталості розвитку сільських територій, сільськогосподарському дорад-ництву. З цими проблемами студенти аграрних вищих навчальних за-кладів (ВНЗ) мають ознайомитись вже з перших днів навчання.

Особлива увага приділяється прискоренню адаптації студентів до умов вищої школи, відповідальності і заохоченню студентів до навчання, методичному обґрунтовуванню основних принципів су-часної теорії навчання і виховання, освоєнню кредитно-модульної системи згідно з вимогами Болонського процесу.

Введення до спеціальності агрономія